Smiltenes vidusskolas internāta būve tuvojas noslēgumam

Vairāki smiltenieši, redzot Smiltenes vidusskolas jaunās internāta ēkas logos gaismu, “’Ziemeļlatvijai” vaicājuši, vai objekts jau ir pabeigts un vai internātā jau dzīvo skolēni.

Līdz tam gan vēl ir jāpagaida. Šobrīd būvdarbi tuvojas noslēgumam, ēkā notiek iekštelpu apdares darbi un komunikāciju izbūve.

Pārtraukums mācību ēkas pārbūvē

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja par Smiltenes novada domes projektu “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”, ko pakāpeniski paredzēts īstenot līdz 2021. gada 31. augustam.

Viens no objektiem ir internāta ēkas jaunbūve, to ekspluatācijā plānots nodot šogad. Vēl Smiltenes vidusskolā Dakteru ielā 27 norisinās mācību ēkas pārbūves I kārta – korpusam K4 ir izbūvētas pirmā stāva dzelzsbetona un mūra konstrukcijas līdz stāva pārseguma līmenim, informē Ira Punkstiņa, Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja. Vēl objektā ir ierīkotas apakšzemes komunikācijas ēkas pirmā stāva apjomā un daļēji ierīkotas autostāvvietas gar Avotu ielu. 

Šobrīd korpusa K4 būvdarbos ir pārtraukums, jo betonēšanas darbiem ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Mācību ēkas kopējās izmaksas ir 3 609 460,42  eiro, informē pašvaldība.

Savukārt skolas internāta ēkas kopējās izmaksas ir 1 521 523,30 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izrauties no pārapdzīvotības 

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka līgumu par  Smiltenes vidusskolas internāta būvi  novada pašvaldība noslēdza ar uzņēmumu SIA “R.K.C.F. RENESANSE”. 

Internāta trīsstāvu ēkas pirmajā stāvā atrodas ieejas mezgls, dežuranta, kopējās atpūtas un mācību telpas, vairākas tehniskās telpas un četras istabas ar atsevišķiem sanitārtehniskajiem mezgliem un virtuvi, kas piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Ēkas otrā un trešā stāva funkcionālais risinājums ir identisks. Katrā stāvā paredzētas 11 istabas, uz katrām divām istabām izvietojot kopīgu tualeti, kopējas dušas un virtuves telpas un palīgtelpas. Kopumā internātā būs iespējams izmitināt līdz 62 skolēniem.

Šobrīd Smiltenes vidusskolas internāts atrodas Rīgas ielā 16C, ēkā, kur atrodas izglītības iestādes sākumskola un pirmsskolas grupiņas. “Tur internāts ir pārpildīts,” teic Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. Tāpēc mācību vides uzlabošana pie Smiltenes vidusskolas ar internāta būvniecību ir nozīmīgs darbs gan Smiltenes novadā, gan plašākā reģionā, lai skolēniem no citām pilsētām un pagastiem pēc mācību stundām būtu komfortabli sadzīves apstākļi.

Visa lielā projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus, un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

2018. gadā jau ir pabeigts darbs pie skolas basketbola laukuma pārbūves un mācību ēkas savienojošās vienstāva daļas (pārejas korpusa un lokveida korpusa) demontāžas.

Novados