Smiltenes vidusskolas pirmsskolas divām grupām – “Pūcītes” un “Taurenīši” nosaka mājas karantīnu

Sestdien, 31.oktobrī, Smiltenes novada dome un Smiltenes vidusskola saņēma ziņu par vienu Covid-19 pozitīvo personu. Lai savlaicīgi novērsu inficēšanās riskus, apzinot personas potenciālās kontaktpersonas, tika noskaidrots, ka pastāv risks Covid-19 izplatībai Smiltenes vidusskolas divās pirmsskolas grupiņās, tāpēc 1.novembrī Smiltenes vidusskolas un Smiltenes novada domes vadība, pamatojoties uz  Smiltenes novada domes 29.08.2020. lēmumu Nr.510, kā arī konsultējoties ar SPKC, pieņēma lēmumu Smiltenes vidusskolas pirmsskolas divām grupām – “Pūcītes” un “Taurenīši” noteikt mājas karantīnu. Ar kontaktpersonām tuvākās dienās sazināsies SPKC epidemiologs, kā arī izglītības iestāde informēs par karantīnas noteikto termiņu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa. Tas nozīmē to, ka, ja nav iespējams vienā mājsaimniecībā  neatrasties kontaktā ar  mājas karantīnā nozīmēto personu, apmeklēt  izglītības iestādi tās ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem nerekomendē.

Skola aicina šo grupiņu vecākus turpmāko laiku sekot gan bērnu, gan savam veselības stāvoklim, vērot, vai neparādās tādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c. Kontaktpersonām mājas karantīnas  (medicīniskās novērošanas) laikā ir jāpaliek mājās, nevar doties uz darbu, izglītības iestādēm un apmeklēt sabiedriskas vietas.

Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Sīkāk par noteikumiem, kas jāievēro:  https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam


Novados