Šo sestdien, Ziemassvētku labdarības tirdziņā Valkā varēs iegādāties dažādus amatniecības izstrādājumus

Šo sestdien, 21.decembrī no pulksten 9 līdz 13 Valkā pie pilsētas tirgus un tirgus laukumā notiks tradicionālais Ziemassvētku labdarības tirdziņš. Šoreiz latviešu un igauņu tirgotājiem piepulcēsies pārdevēji no Pleskavas apgabala un Ļeņingradas apgabala Novodevjatkinas.

Šogad pašvaldība šo jau gaidīto un iecienīto gada nogales pasākumu organizē un līdzfinansē no Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā”. 

Projekta vadītāja novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane stāsta, ka projekta galvenais mērķis ir aktivizēt vietējos mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā, kā arī radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Sestdien Valkā produkciju piedāvās ne tikai projekta partneri no Krievijas, bet arī Latvijas puses partneri no Apes un Latgales reģiona. G. Smane skaidro, ka diemžēl Krievijas puses partneri uz Valkas tirdziņu var atvest ierobežotu preču klāstu, jo stingrie robežšķērsošanas noteikumi ierobežo pārtikas preču ievešanu Latvijā. Savukārt tirgotāji no Latgales ziemeļvidzemniekus iepriecinās ar medu, dažādu šķirņu sieru un arī amatniecības izstrādājumiem. 

G. Smane stāsta, ka ar šī projekta līdzfinansējumu pie trīs jau esošajiem tirdzniecības namiņiem, kuru fasāde nokrāsota līdzīgi kā robežstabi, aizvadītajā nedēļā uzstādīts ceturtais pārvietojamais namiņš un iegādātas piecas jaunas saliekamās nojumes. Tās pirmo reizi izmantos sestdien. Līdz sestdienai jaunais namiņš tiks izgaismots līdzīgi kā esošie trīs. Lai gan nereti tiek pārmests par šo namiņu nelietderību, tomēr pašvaldība neatkāpjas no ieceres un rosina tos izmantot arī pasākumos novada pagastos, nevis tikai Valkā. Pēdējie pārmetumi izskanēja novada domes rīkotajā diskusijā ar vietējiem tūrisma nozares uzņēmējiem. Taču pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis norādīja, ka līdz ar Valkas un Valgas kopīgā centra izveidi tirdzniecības namiņiem atradīsies regulārs pielietojums un tie iederēsies ainavā.     

Šis projekts tiks ieviests līdz 2021. gada jūnija beigām. Šajā laikā projekta partneru pašvaldībās notiks četri robežtirdziņi – Valkā būs pirmais, otrais notiks nākamgad jūnijā Pleskavas apgabala Porhovā, trešais – nākamgad augustā Kārsavā, bet noslēguma tirdziņš plānots 2021. gada 30. maijā Ļeņingradas apgabala Novodevjatkinā. Visos tirdziņos piedalīsies arī Valkas novada mājražotāji un amatnieki.

Vadošais projekta partneris – finansējuma saņēmējs ir Valkas novada dome, bet partneri – finansējuma saņēmēji ir Apes, Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zil­upes novadu pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novodevjatkinas pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.  
Ap pulksten 10.30 visi tirgus apmeklētāji un tirgotāji varēs nobaudīt karstu soļanku un tēju. Būs arī citi pārsteigumi. 

“Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 40 tirgotāji. Būs arī tradicionālā labdarības izsole, kurā iegūtie līdzekļi plānoti Valkas–Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārdurvju atjaunošanai.

20191220-1010-145927-5dd78f1c4cf2f.jpg

Novados