Šodien Smiltenē – svecīšu vakars

Šodien, 26. septembrī, Smiltenē notiks svecīšu vakars, pēc kura kapsētā simboliski iestājas miera periods.  

Tas gan nenozīmē, ka aizgājēju atdusas vietas neviens neapraudzīs, jo lapkritis un rudens lapu grābšana vēl tikai priekšā, tāpat arī – uz kapa kopiņām iestādīto miršu vai citu dekoratīvo augu nosegšana ar egļu zariem.

Smiltenes pilsētas kapos svecīšu vakars sāksies pulksten 18, Meža kapos – pulksten 17, informē uzņēmums “Smiltenes NKUP”, kas apsaimnieko pilsētas kapsētu.

Ik rudeni aizgājēju tuvinieki šajā laikā kapsētā noliek ziedus un iededz svecītes. Kad satumst, tad Smiltenes kapsētā paveras iespaidīgs skats, tur tumsu viscaur izgaismo simtiem mazu liesmiņu.

26. septembrī pulksten 17 svecīšu vakari būs arī Ērģemes un Vijciema kapsētās.

Novados