Šogad Notāru dienās konsultācijas par bērnu interešu aizstāvību

Otrdien un trešdien, 25. un 26. februārī, zvērinātu notāru birojos visā Latvijā un Rīgā, tirdzniecības centrā “Alfa”, iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt juridiskās konsultācijas. Notāru dienu ietvaros jautājumus varēs uzdot arī Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv.

Zvērinātu notāru birojos bezmaksas konsultācijas Notāru dienās varēs saņemt no pulksten 10 līdz 15, bet jautājumus Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijas­notars.lv uzdot no pulksten 10 līdz 14. 

Šogad Notāru dienas Latvijā norisināsies jau 15. reizi. Latvijas Zvērinātu notāru padome, kas rīko šo aktivitāti, aicinās sabiedrību domāt par bērnu juridisko drošību un vienmēr turēt bērnu intereses pirmajā vietā. Notāri aicinās pieaugušos uzzināt, kas ir nepieciešams, lai viņu bērni būtu pilnībā juridiski nodrošināti dažādām situācijām, ko ģimene var piedzīvot, it īpaši gadījumos, kad vecāki šķiras. Kādiem dokumentiem jābūt ikviena bērna juridiskajā albumā? Kā nodrošināties, lai, pārim šķiroties, emocijas un aizvainojumi neapdraudētu kopīgā bērna intereses? Ar ko jārēķinās, ja mantinieki ir bērni no vairākām laulībām? Par šiem un citiem ar bērnu juridisko drošību saistītiem jautājumiem Latvijas Zvērinātu notāru padome šogad rosinās diskusijas Notāru dienās.
Valkas un Smiltene puses iedzīvotājus apkalpo Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Linda Eglīte. Viņa “Ziemeļlatvijai” apliecina, ka piedalīsies Notāru dienās un klientiem iepriekš vēlams pieteikties, zvanot uz mobilo tālruni 23550990. Apmeklētāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos: pilnvaras dažādām dzīves situācijām; mantojuma lietas un mantošanas process; darījumi ar nekustamo īpašumu; ģimenes lietas un kopdzīves jautājumi un citos ikviena cilvēka ikdienā aktuālos juridiskos jautājumos.

UZZIŅAI

 • Ar bērna juridisko drošību saistītie dokumenti – dzimšanas apliecība.
 • Ar mācībām saistītie dokumenti – diplomi.
 • Ar vaļaspriekiem saistītie dokumenti – vecāku piekrišana, ja ceļo, piemēram, ar skolu, kori, sporta komandu.
 • Vecāku testamentā – par aizbildņa iecelšanu un pilnvara bērna interešu pārstāvībai, piemēram, uz vecvecākiem.
 • Nākotnes pilnvarojums – lai stundā “X” bērni nepaliktu bez aprūpes un iztikas līdzekļiem.
 • Apdrošināšana.

www.latvijasnotars.lv

SVARĪGI

 • Nevis brīvība vai manta, bet bērna intereses pirmajā vietā.
 • Šķiršanās gadījumā abu vecāku pienākums ir gādāt par bērniem.
 • Bērns nav instruments varas demonstrēšanai.
 • Līdz sīkākajai niansei pārdomāta vienošanās par uzturlīdzekļiem, aizgādnību un saskarsmes tiesībām pie zvērināta notāra.
 • Profesionāla palīdzība – mediācija, ģimenes konsultācijas, zvērināta notāra iesaiste.

www.latvijasnotars.lv

Novados