Šoruden Smiltenes novada ezeri papildināti ar zivīm

Smiltenes novada pašvaldībā oktobrī noslēdzās projekts «Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020. gadā», tā ietvaros šoruden zivju resursi papildināti četrās ūdenstilpēs.

Bilskas ezerā ielaisti 800, Tepera ezerā – 900 un Vidusezerā – 300 līdaku mazuļi. Savukārt Launkalnes pagastā esošajā Lizdoles ezerā zivju resursi papildināti ar 5400 zandartu mazuļiem.

«Pirms vairākiem gadiem Valsts zinātniskais institūts «BIOR» Bilskas ezerā veica nozveju un pētīja zivis. Institūts secināja, ka ezerā ir daudz mazvērtīgu zivju, bet trūkst to, ko sauc par plēsīgajām. Tāpēc šī ir trešā reize, kad projekta ietvaros Bilskas ezerā tiek ielaisti zandarta vai līdaku mazuļi. Protams, priecājamies par šādu iespēju, jo, redzot, cik bieži ir aizņemtas laipas, makšķernieki šo vietu ir iecienījuši. Jāatzīst, ka bieži ir sastopami vietējie makšķernieki, kas vienlaikus uzpasē, lai netiktu likti tīkli un veikta nelikumīga zveja,» stāsta Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone. 

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule stāsta, ka tāds arī ir projekta mērķis: «Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.»

Līdaku un zandartu mazuļus zivju resursu pavairošanai Smiltenes novada ezeros piegādāja zemnieku saimniecība «Skaldas» no Kuldīgas novada. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2590 eiro, no kurām lielākā daļa ir Zivju fonda finansējums – kopumā 2305,10 eiro. Savukārt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 284,90 eiro. Smiltenes novada pašvaldība arī turpmāk gatava īstenot projektus, ja tādā veidā ir iespēja piesaistīt finansējumu zivju resursu papildināšanai.

Novados