Strenču novadā suminās skolotājus svinīgā pasākumā "Zelta ābelei zelta āboli ir"

Šo svētdien, 6. oktobrī, būs svētki pedagogiem, proti, oktobra pirmajā svētdienā daudzviet pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena.

Strenču novadā šo notikumu atzīmēs 10. oktobrī pulksten 18.30 Strenču novada kultūras centrā svinīgā pasākumā “Zelta ābelei zelta āboli ir”.

Koncertu pedagogiem sniegs muzikālā televīzijas šova “X Faktors” otrās sezonas uzvarētāji – puišu grupa no Latgales “Baritoni” (Mārtiņš Strods, Ingars Puncuļs, Normunds Litovnieks un Artūrs Puncuļs). Strenču novada dome sveiks tos Strenču novada izglītības iestāžu pedagogus, kuriem šogad ir apaļās nostrādāto gadu jubilejas, un vienu jauno pedagogu – Strenču mūzikas skolas akordeona spēles skolotāju Māri Rozenfeldu.

“Šogad Skolotāju dienas tēma ir “zelta ābelei zelta āboli” – zelta ābeles ir mūsu pedagogi, kuri laiž pasaulē daudz mazu zelta ābolīšu, savus audzēkņus,” teic Strenču novada kultūras centra vadītājas vietniece Sarmīte Caune. Pasākumu organizē Strenču novada kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldību. 

Sveicamo skolotāju šogad Strenču novadā ir 12. Vidusskolā jubilāres ir:   krievu valodas skolotāja Kristīna Allika  (15 gadi), sociālā pedagoģe, karjeras konsultante Edīte Gulbe (20 gadi), latviešu valodas un literatūras skolotāja Lāsma Vāvere (20 gadi), sākumskolas skolotāja  Ginta Ūburga (20 gadi), latviešu valodas un literatūras skolotāja Laila Pāvuliņa (25 gadi), sākumskolas skolotāja, datorikas un matemātikas skolotāja Solvita Tēberga (25 gadi).

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” apaļās darba jubilejas ir  logopēdei Gunai Ziediņai (15 gadi), skolotāja palīdzei Janai Beišai (20 gadi) un pirmsskolas skolotājām Ingrīdai Rasai  (35 gadi) un Inetai Lezdiņai (35 gadi).

Strenču mūzikas skolā ir divas jubilāres: flautas spēles pedagoģe Sarmīte Granta (darba stāžs – pieci gadi) un kora klases pedagoģe Jeļena Tēraudkalne (25 gadi). Svinīgajā pasākumā pašvaldība suminās arī Strenču mūzikas skolas akordeona spēles skolotāju, profesionālu akordonistu Māri Rozenfeldu, kur šajā mācību gadā ir vienīgais jaunais pedagogs Strenču novadā.

Šogad pavasarī Māris Rozenfelds pabeidza Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru, kur akordeona spēli apguva pie pasniedzēja Artūra Novika. “Māris Rozenfelds strādā arī mūzikas skolās Valmierā un Cēsīs. Savulaik viņš absolvējis Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolu. Akordeonu spēlē kā Dievs,” teic Strenču mūzikas skolas direktore Ralda Ziemule.

Novados