Svētku rīkotājiem svarīgs iedzīvotāju viedoklis

Līdz 14. augustam iedzīvotāji aicināti elektroniski piedalīties aptaujā par svētku “Smiltenei 100. Stipri cilvēki – stipra pilsēta” notikumiem, lai izvērtētu to organizēšanas un norišu kvalitāti.

Aptauja ir anonīma un sastāv no desmit jautājumiem, vairākos no tiem iedzīvotāji var izteikt komentārus un ierosinājumus. Piemēram, vai jūs sasniedza kāds no svētku pārsteigumiem; kā vērtējat informatīvi interaktīvo stendu pilsētas centrā. Tāpat Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde vēlas uzzināt, kuras no simtgades aktivitātēm iedzīvotāji gribētu piedzīvot nākamajos svētkos un kādai jābūt nākamā gada pilsētas svētku tēmai.

Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja Velga Mālkalne stāsta, ka iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā un prezentēti novada domes sēdē, kā tas notika ar iepriekšējo aptauju. Tiks domāts arī par to, kā tos atspoguļot plašākai sabiedrībai, lai veidotu atgriezenisko saiti. V. Mālkalni priecē, ka jau šobrīd cilvēki aktīvi atbild uz jautājumiem (aptauja pieejama smiltene.lv – redakcijas piezīme) un izsaka viedokli, kā arī kritiku.

Atgādinām, ka iedzīvotāju aptauja tika veikta pirms svētkiem un tajā kopumā piedalījās vairāk nekā 550 respondentu, kuru ierosinājumus svētku rīkotāji ņēma vērā.

Novados