Tādu norāžu kā Strenčos citur nav

Strenčos, Gaidu ielas un Upes ielu krustojumā (netālu no dzelzceļa stacijas), ir jauns, interesants vides objekts – norāžu zīme jeb stabs, ko veidojis koktēlnieks Guntars Briedis.

Norādes uz apskates objektiem ir zīmējumi, kas tapuši, pateicoties atsaucīgiem pieaugušajiem un bērniem.

Pilsēta bērnu acīm

Oriģinālais norāžu stabs ir Upes ielas un Gaidu ielas vairāku privātmāju iedzīvotāju iniciatīvas rezultāts. Startējot zem nosaukuma “Sūnu ciema iedzīvotāju grupa”, viņi iesniedza projekta pieteikumu “Virziens ABCD” Strenču novada pašvaldības izsludinātajā  atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2020”. Iniciatīvas mērķis bija  informēt Strenču novada viesus un tūristus par Strenčos esošajām apskates vietām, tādā veidā sakopjot apkārtējo vidi un veicinot cilvēku informētību un interesi par novadu.

Projekts konkursā tika atbalstīts, tā īstenošanai pašvaldība piešķīra finansējumu 473,50 eiro apmērā. 

“Vēlējāmies parādīt, kā pilsēta izskatās bērna acīm,” “Ziemeļlatvijai” teic projekta vadītāja un idejas autore strencēniete Andra Lubāne.
Ideja viņai radās, redzot Strenčos pie apskates objektiem un iestādēm izvietotos vēsturisko fotogrāfiju stendus. Andras domu par stabu ar norādēm – zīmējumiem – atbalstīja kaimiņi, Upes ielas un Gaidu ielas iedzīvotāji. 

Šopavasar tika izsludināts zīmējumu konkurss “Uzzīmēsim Strenčus kopā”, aicinot iedzīvotājus  uzzīmēt sev vēlamās Strenču kultūrvēsturiskās apskates vietas savā iztēlē pēc dotās fotogrāfijas, tādā veidā informējot apkārtējos un viesus, ko Strenčos var apskatīt. 

Gauja, kultūras centrs, baznīca, represēto piemiņas vieta, dzelzceļa stacija, skola, Birzīte – par šīm un vēl citām vietām Strenčos tagad informē jaunais norāžu stabs ar zīmējumiem, kas kalpos kā Strenču kultūrvēsturisko vietu norādes gadiem ilgi. No nokrišņiem zīmējumus pasargā īpaši šim mērķim pagatavoti “mētelīši” jeb ūdensnecaurlaidīgi apvalki. Tikai viena no norādēm ir fotogrāfija, kurā redzams Gaidu un Upes ielu krustojums aizvadītā gadsimta 60. gadu sākumā.

Vērtība pati par sevi ir strencēnieša Guntara Brieža veidotais glītais, dekoratīvais norāžu stabs ar kokgriezumiem, kas attēlo ziedus, dzīvniekus, zivis, upi. Projekta īstenotāji, iedzīvotāju grupa, saka paldies  uzņēmējam Aigaram Krumholcam par uzdāvināto kokmateriālu norāžu staba veidošanai.

Atrodas pašu sakoptā vietā

Norāžu stabs ir uzstādīts Upes ielas un Gaidu ielas krustojumā, teritorijā, par kuru šefību gandrīz  deviņu gadu garumā uzņēmušies tuvējo privātmāju iedzīvotāji. “Liels paldies jāsaka Vairim, Modrim, Laimai, Kristiānai, Jautrītei un citiem kaimiņiem. Rūpējamies, lai būtu skaisti. Paši pļaujam, stādām puķes un dekoratīvos krūmus, rudeņos grābjam lapas. Kad pavasaros Latvijā tiek rīkota Lielā talka, šī vieta ir mūsu talkošanas objekts.  Pērn uzstādījām soliņu, kur cilvēkiem piesēst un atpūtināt kājas, jo pa šo ceļu daudzi iet uz kapsētu sakopt tuvinieku atdusas vietas,” stāsta Andra Lubāne.

Norāžu stabu atklāja svētdien, 11. oktobrī, klātesot Strenču motociklistu domubiedru grupai “Taurenīši”, kas uz motocikliem izvadāja sanākušos interesentus.

“Liels paldies motociklistiem par sagādāto svētku sajūtu un visiem mūsu Sūnu ciema iedzīvotāju grupas dalībniekiem! Īpaši liels paldies Vairim Švēdem un Naurim Ozolam, kuri uzstādīja stabu. Paldies arī bibliotekārei Antrai Elsei, ar kuras palīdzību tapa konkurss “Uzzīmēsim Strenčus kopā”, un Strenču novada pašvaldības speciālistei Ivetai Encei par palīdzību!” teic Andra Lubāne.

Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence atzinīgi vērtē iedzīvotāju paveikto. “Ir tapis ļoti interesants vides objekts. Tas ir ne tik daudz funkcionāls un informējošs, kaut arī virzienu norādes ir, bet tikai zīmējumu veidā, bet vairāk tas ir pienesums pilsētas vides instalācijām. Kokgriezums jau pats par sevi ir nenovērtējams, un tāpat zīmējumi kā oriģināli autordarbi,” teic Iveta Ence.

Novados