Tērpsies Smiltenes novada krāsās

Šim kolektīvam ir mainījušies nosaukumi un sastāvs, bet nemainīgi palicis tas, ka Smiltenes novada  Kultūras centra pūtēju orķestris (diriģenti Pēteris Vilks un Jānis Silakalns) ir viens no Latvijā labākajiem orķestriem.

Jau itin drīz Smiltenes pūtēji pārējo kolektīvu vidū izcelsies arī ar saviem jaunajiem tērpiem – vestēm Smiltenes novada krāsās, kuras šuj individuālais komersants “Iveta Purmale” Smiltenē, un ar vestēm pieskaņotām āra jakām.

Vestes darina vietējie

Biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris” ir realizējusi projektu (Nr. 2019/AL10/6/A019.22.04/2) “Vestes pūtēju orķestrim “Smiltene””, kam pateicoties, Smiltenes novada Kultūras centra jauniešu pūtēju orķestra “Smiltene” dalībniekiem ir iegādātas 50 vestes ar oderi. Jaunās vestes orķestranti vilks, pārstāvot sevi un savu novadu vietēja un Latvijas mēroga pasākumos un gājienos, informē projekta vadītājs Jānis Silakalns.

Projekts tika īstenots, piesaistot finansējumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Kopējās projekta izmaksas ir 3474 eiro. No tām ELFLA publiskais finansējums ir 3126,60 eiro, bet biedrības “Vidzemes pūtēju orķestris” līdzfinansējums – 347,40 eiro. Vestes izgatavoja iepirkuma procedūras uzvarētājs – IK “Iveta Purmale”: Smiltenes uzņēmēja Iveta Purmale kopā ar kolēģēm modistēm Indru Duku un Evitu Kauliņu.

Pūtēju orķestra “Smiltene” dalībnieki un abi tā diriģenti – Pēteris Vilks un Jānis Silkalns – priecājas par projekta realizāciju,  – vestes izgatavojusi pieredzes bagāta Smiltenes novada meistare un tās valkās Smiltenes novadā dzīvojošie pašdarbības kolektīva dalībnieki.

“Iespēja sevi prezentēt vietēja un Latvijas līmeņa pasākumos jaunos, kvalitatīvi, vizuāli pievilcīgos un praktiskos tērpos vairo darboties prieku un lepnumu par savu kolektīvu. Paldies  arī Līgai Krūmiņai- Krīgerei, viņa mums palīdzēja, lai projekts izdotos!” teic J. Silakalns.

Ceļā uz dziesmu svētkiem

Smiltenes novada ģerboņa heraldiskajā aprakstā ir norādīts: “Zelta laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās”. Pateicoties  diriģenta Jāņa Silakalna idejai, jaunās pūtēju vestes krāsu ziņā ir pieskaņotas novada ģerboņa krāsām. Iveta Purmale atceras, ka materiālu nebija viegli dabūt, jo piedāvājumā tādu krāsu nebija, bija nepieciešams speciāls pasūtījums, kas arī tika izpildīts.

“Darinot vestes Smiltenes pūtējiem, jūtos ļoti atbildīgi. Esmu izskatījusi visu citu pūtēju orķestru vestes, redzējusi citu kļūdas  un cenšos no tām mācīties, un citi droši vien mācīsies no manām kļūdām. Cerams, būs labi. Mēs, visi smiltenieši, lepojamies ar mūsu Smiltenes pūtēju orķestri, un tā   ir liela atbildība – panākt, lai viņi izskatītos ja ne vislabākie, tad vieni no labākajiem, ar kvalitatīvi sašūtiem tērpiem,” teic I. Purmale.

Šobrīd viņa vēl uzlabo savu izstrādāto vestes dizainu, kas tapis sadarbībā ar J. Silakalnu. Pirmā reize, kad Smiltenes pūtēju orķestri varēs redzēt jaunajos tērpos, būs XI Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kas notiks 28. un 29. martā Ogrē un kur pūtēju orķestris “Smiltene” plāno piedalīties, lai nostiprinātu repertuāru un praktizētu uzstāšanās pieredzi pirms šovasar gaidāmajiem XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Pie jaunajām āra jakām orķestris ticis, pateicoties Smiltenes novada domes piešķirtajam finansējumam tērpu iegādei. “Naudu izmantojām, lai nopirktu āra jakas un lai mūsu orķestris varētu  piedalīties āra pasākumos – koncertos un gājienos, jūtoties komfortabli un saglabājot vienotu vizuālo koptēlu,” stāsta J. Silakalns. Burtus jakas aizmugurē Smiltenes novada krāsās izšuva I. Purmales kolēģe Dana Purmale.

Novados