Tiek uzsākti Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tiek uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi.

Atjaunošanas būvdarbus veiks uzņēmums SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272. Būvdarbu autoruzraudzību veiks SIA “Konvents”, reģ. Nr. 40103103769.

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I/004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 585 009,81 EUR apmērā, no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 EUR. Valkas novada domes kopējās plānotās projekta izmaksas ir 224 225.82 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas  - 117 647,06 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums 93900 EUR.

Novados