Tiesības pārbūvēt ceļu un tiltu Variņos iegūst “8CBR”

Šogad būvdarbi sāksies Smiltenes novada Variņu ciematā, kur tiks pārbūvēts ceļa Oktobra iela–Sējumi–Saujas posms, tai skaitā tilts pār Palsas upi.

Līguma slēgšanas tiesības uz šo objektu ieguvis uzņēmums SIA “8CBR”, piedaloties Smiltenes novada domes izsludinātajā atklātajā konkursā  “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā”.

Konkursā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti –  SIA “8CBR”, kura piedāvātā cena bija 381 228,87 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un SIA “Rīgas tilti”.  Šī uzņēmuma piedāvātā cena bija 418 700 eiro bez PVN.

Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisija par pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atzina SIA “8CBR”.
Atbilstoši konkursa nolikumam būvdarbu pabeigšanas termiņš objektā ir ne vēlāk kā 2021. gada 30. oktobrī. Objekts jānodod  ekspluatācijā ne vēlāk kā  2021. gada 10. decembrī.

Smiltenes novada dome piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, lai pārbūvētu tiltu pār Palsu un ceļa posmu Variņos un tādējādi atbalstītu uzņēmējdarbību, proti, Palsas upes vienā krastā atrodas trīs uzņēmumi, kam šis tilts ir nepieciešams. Tilts pār Palsas upi savieno Oktobra ielu vienā upes pusē un uzņēmumus SIA “Palsa” , “Meža Bites” un “Wood Master GK” otrā upes pusē.

Projektā plānota pašvaldības autoceļa Oktobra iela–Sējumi–Saujas posma, tai skaitā tilta pār Palsu pārbūve  0,576 kilometru garumā, iekļaujot asfalta seguma pārbūvi, pamata nesošo minerālmateriālu konstruktīvo kārtu pastiprināšanu un atsevišķos posmos veicot pilnu segas konstrukcijas pārbūvi.

Smiltenes novada pagastos 2018. un 2019. gadā pārbūvēti 16 pašvaldības ceļi vai to posmi ar grants segumu 30,869 kilometru garumā. 2020. gadā tika veikta pašvaldības ceļa posma pārbūve Grundzāles pagastā ar kopējo garumu 1,253 kilometri. 

Smiltenes novada domei īstenojot projektu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija”, pavisam ir pārbūvēti 17 pašvaldības ceļi ar kopējo garumu 32 kilometri.

Novados