Turpinās labiekārtot Gaujas dabas taku

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam, Strenču novada pašvaldība šogad turpinās labiekārtot Gaujas dabas taku Strenčos – iecienītu atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem un  tūristiem.

“Takas teritorijā, kas atrodas Strenču pilsētas teritorijā, šovasar notiks infrastruktūras pilnveides un atjaunošanas darbi, lai tajā nodrošinātu videi draudzīgu apmeklētāju atpūtu,” informē Madara Ribozola, Strenču novada domes tūrisma speciāliste un starptautisko projektu vadītāja.

Darbi norisināsies Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajā projektā “Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā, 2. kārta”.  

Tiks pārbūvēts viens gājēju tiltiņš pie Krasta ielas pār Gaujas pieteku – Strenčupīti, izbūvēta viena caurteka, uzstādīti atsevišķi soliņi ar noslēgtām atkritumu urnām pie tiem takas malā pie Gaujas, uzstādītas jaunas tualetes pie estrādes un pārbūvēti divi stāvlaukumi, iekļaujot seguma uzlabošanu un barjeru izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas ir 27103,17 eiro, no tiem 18 972 eiro ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, bet 8130,95 eiro – pašvaldības ieguldījums.

Projektu plānots īstenot līdz šā gada nogalei.

Novados