Uztrauc mežsaimnieciskie darbi Saltupu mežā putnu ligzdošanas periodā

Laikraksta “Ziemeļlatvija” 19. maija publikācijā “Saltupu mežā sāks bīstamo un bojāto koku izvākšanu” vēstījām, ka šonedēļ akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” līdz jūnijam veiks mežizstrādes darbus, lai uzlabotu meža sanitāro stāvokli un rūpētos par iedzīvotāju drošību. Pēc publikācijas saņēmām lasītājas vēstuli, kurā lūdz noskaidrot, kāpēc šie darbi jāveic putnu ligzdošanas laikā un kāpēc to nevar darīt jūlijā, tādējādi dabai būtu mazāks traucējums. 

“Latvijas valsts mežu” Austrumvidzemes reģiona Mežu apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Arnis Purs stāsta, ka Eiropā un arī Latvijā ir aktuāla situācija ar egļu astoņzobu mizgrauzi, kas ir četrus līdz septiņus milimetrus liela vabole, kura barojas un attīstās galvenokārt novājinātās, bojātās vai vēja gāztās eglēs. 

“Masveida savairošanās gadījumos šī mazā vabolīte var nopietni apdraudēt meža sanitāro stāvokli un bojāt augošus kokus, lai to novērstu no meža jāizvāc vēja bojātie, gāztie koki, neradot iespēju vabolei savairoties. Tas arī šobrīd Smiltenes piepilsētas mežos tiek darīts,” laikrakstam stāsta A. Purs.

Svarīgi zināt, ka mežsaimnieciskie darbi šajā pavasara vasaras periodā netiek veikti priežu un lapu koku (jaunāki par desmit gadiem) un egļu (vecumā līdz divdesmit gadiem) mežaudzēs, kurās galvenokārt arī ligzdo mazie dziedātājputni. Tas pats attiecas arī uz dabas aizsardzības teritorijām, kurās vispār nenotiek mežsaimnieciskā darbība un atsevišķām “Latvijas valsts mežu” teritorijām, kas izveidotas putnu ligzdošanai un riestošanai (medņu, dažādu sugu ērgļu, vanagu un citu putnu).

Vēl laikrakstam adresētajā vēstulē tika minēts, ka šajā laikā nedod atļaujas veikt izstrādes darbus privātajos mežos. Tas ir Valsts meža dienesta kompetencē, jo šī iestāde administrē ciršanas apliecinājumu izsniegšanu. “Līdz ar to man ir grūti komentēt konkrēto situāciju, bet nosacījumi visiem ir vienādi. Ir tiesību akts “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, kurā ir atrunātas atļautās darbības saistībā ar dabas aizsardzību meža apsaimniekošanā,” norāda “Latvijas valsts mežu” Austrumvidzemes reģiona Mežu apsaimniekošanas plānošanas vadītājs.

Jāpiebilst, ka koku ciršana ir aizliegta laika posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam pilsētas un ciematu teritorijā, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.309 20. punkts. Taču iepriekš pieminētā vieta, kurā notiks bīstamo un bojāto koku izvešana, atrodas starp pilsētu un ciemu, līdz ar to plānotās darbības nav aizliegtas un atļauja to veikšanai nav jāsaskaņo ar pašvaldību.

Novados