Vai Smiltenes novadā meži kļūs nedraudzīgi cilvēkiem?

Smiltenes novada Launkalnes pagastā lielas valsts mežu platības –  dabas liegums “Mežole”, ko cilvēki iecienījuši rekreācijai, var kļūt sabiedrībai nedraudzīgas un turpmāk kalpot tikai dabas aizsardzībai, savu viedokli “Ziemeļlatvijai” pauž Smiltenes novada Launkalnes pagasta iedzīvotāja Sarmīte Nēgele.

Jau rakstījām, ka šo ceturtdien, 12. martā, pulksten 16 ikviens interesents aicināts uz dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks Launkalnes pagasta pārvaldē, informē Dabas aizsardzības pārvalde.
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2032. gadam. Ja to apstiprinās pašreizējā variantā, tad ierobežojumi skars, piemēram, medniekus un orientieristus, piemērus nosauc S. Nēgele, kura jau ir iepazinusies ar apjomīgo dokumentu.

Norāda uz aizliegumu medniekiem un sportistiem

S. Nēgele aicina interesentus pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmes izlasīt dabas aizsardzības plānu (tas ir pieejams Launkalnes pagasta pārvaldē, Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv un dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv sadaļā “Dabas aizsardzības plāni”) un ierasties uz publiskās apspriešanas sanāksmi, lai izteiktu savu viedokli, jo šis dokuments var ietekmēt daudzu  Smiltenes novada iedzīvotāju dzīvi.

“Piemēram, tas ietekmēs Smiltenes novada orientēšanās klubu “Azimuts”, kas Kapusilā (atrodas dabas liegumā “Mežole” – redakcijas piezīme) rīkoja orientēšanās sacensības. Tādas būs daļēji noliegtas. Lieguma teritorijā būs aizliegtas medības ar dzinējiem un dzīvnieku piebarošana. Tiks veiktas darbības, kas rosina koku nokalšanu, piemēram, apgredzenošana, lai koki nokalst dabīgi, taču tāda rīcība piesaistīs mizgraužus, kuri jau tā Mežoles liegumā ir savairojušies – tur ir pilns ar mizgraužu ligzdām. Ja tās nevar likvidēt, sekas mežsaimniecībai var būt ļoti smagas. Parasti mūsu valsts cenšas sabalansēt  ekonomiskās, sociālās un dabas vērtības, lai tās būtu līdzsvarā, bet šajā gadījumā (ar Mežoles lieguma jauno dabas aizsardzības plānu – redakcijas piezīme) tā nenotiek. Lielas teritorijas tiek atstātas tikai dabas aizsardzībai. Dabas aizsardzības pārvalde arī plāno savienot Rauzas, Šepkas un Launkalnes dabas liegumus kopā ar Mežoles mežu liegumu, un tas nozīmē lielāku lieguma teritoriālo kopējo platību. Jaunajā dabas aizsardzības plānā  kā neitrālā zona ir atstāti tikai valsts nozīmes autoceļu posmi, bet pārējā teritorija ir nolikta faktiski uz neapsaimniekošanu,” savu viedokli izsaka S. Nēgele.

Iedzīvotāja gan piebilst, ka plānā ir arī labas lietas, piemēram, lieguma teritorijā ogas vairs nedrīkstēs lasīt ar kombainiem.
 
Uzdevums – saskaņot dabas un iedzīvotāju intereses

Par to, ka Kapusilā vairs nedrīkstēs rīkot orientēšanās sacensības, dzirdējis arī OK “Azimuts”.  Šis apvidus ir sarežģīts un līdz ar to orientieristiem interesants, ne velti tur notikušas Latvijas mēroga orientēšanās trīsdienas “Kāpa”, tāpēc aizmutiešiem gaidāmās varbūtējās pārmaiņas ir aktuālas.

“Mūsu pārstāvji aizbrauks uz publiskās apspriešanas sanāksmi, jo vēl ir daudz neskaidru jautājumu, piemēram, vai aizliegums attiecas tikai uz putnu ligzdošanas laiku no 31. marta līdz 31. jūlijam. Kapusila mežiem ir sazīmētas kartes, zīmējam jaunas, bet vairāk uz Launkalnes pusi, pa labi no Raibā staba,” stāsta OK “Azimuts” prezidents Aldis Lapiņš.

Dabas lieguma “Mežole” kopējā platība ir 2832 hektāri, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu un boreālo mežu aizsardzības vieta, norāda Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). 

DAP arī uzsver, ka jaunā dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma “Mežole” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, kā arī ar piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Mežole” īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā.”

Novados