Valcēniešiem iespēja izteikt viedokli par Valkas mežaparku

Šodien valcēnieši un novada iedzīvotāji, kuriem interesē, kāds izskatīsies pašvaldības iecerētais Valkas mežaparks, aicināti doties uz novada Tūrisma un informācijas biroju Rīgas ielā 22, kur uzstādīts Valkas mežaparka plāns ar zonējumiem un aprakstiem.

Publiskā apspriešana ilgs līdz 30. septembrim. Šis jautājums par publiskās apspriešanas rīkošanu izskatīts novada domes 28. augusta sēdē. Atbilstoši novada domes 30. janvāra lēmumam “Par Valkas mežaparka izveides turpināšanu” nepieciešams rīkot mežaparka jaunās, paplašinātās teritorijas publisko apspriešanu. Pašvaldības speciālisti un dabas eksperte Ilze Kukāre kopīgi ir izstrādājuši mežaparka zonējuma karti, kur parks tiek dalīts sešās zonās – A, B, B1, C, D un E. Līdzšinējām jau publiski apspriestām zonām A, B un C klāt nāk zona B1, D un E. Papildu mežaparka zonējumiem novada Tūrisma un informācijas birojs ir izstrādājis ieteikumus mežaparka izveidei. Tie tiek piedāvāti publiskai apspriešanai. 

Aizvadītā gada nogalē SIA “Labie Koki projekti” izstrādāja mežaparka A zonas labiekārtojuma plānu, kas arī tiek rādīts publiskajā apspriešanā. Pārējām mežaparka zonām labiekārtojuma vai apsaimniekošanas plāni tiks izstrādāti pakāpeniski saskaņā ar ie­spē­jām un nepieciešamību. Meža­parka B, B1 un C zonās ir paredzēts izveidot “Pedeles pastaigu taku”, kura tiks iekļauta kopējā mežaparka plānā publiskajai apspriešanai. Lai mežaparka publisko apspriešanu varētu uzskatīt par notikušu, ir nepieciešami vismaz desmit iedzīvotāju priekšlikumi, kuri var būt izteikti arī brīvā formā.

Izskatot šo jautājumu, novada domes deputāte Unda Ozoliņa rosināja izpildvaru organizēt vietējo uzņēmēju un aktīvāko valcēniešu tikšanos ar pašvaldību, lai vēlreiz izrunātu būtiskus jautājumus saistībā ar mežaparka izveidi. Tas nepieciešams, lai publiskā apspriešana nebūtu tikai formāls pasākums.

Novados