Valkā iespējams pieteikties grupu terapijai vardarbīgas uzvedības mazināšanai

Valkā. Novada domes Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska informē, ka tiek organizētas grupu terapiju nodarbības vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Tās sāksies šī mēneša beigās vai novembra sākumā. Nodarbības notiks Valkā, Rūjienas ielā 3D, Sociālā dienesta telpās, pēc pulksten 17.       

Grupu terapijas programmu vadīs divi īpaši apmācīti speciālisti – psihologs un sociālā darba speciālists. Šo pakalpojumu varēs saņemt cilvēki, kuri ir vardarbīgi vai nu pret savu laulāto, vai partneri, vai bērniem, kā arī tie, kuri baidās, ka varētu atsevišķās dzīves situācijās izturēties vardarbīgi. N. Dubrovska skaidro, ka jau vairākus gadus par valsts budžeta līdzekļiem vardarbību veikušiem pilngadīgiem cilvēkiem tiek sniegts vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums. Tā mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem. 

Iesniegumu var iesniegt Sociālajā dienestā Valkā vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem. Detalizētāka informācija gūstama, zvanot uz mobilo tālruni 29452453 vai 28681324. 

Novados