Valkā izbūvēs grupu dzīvokļus

Valkas novada dome jūlija nogalē noslēgusi līgumu ar uzņēmumu “Valkas būvnieks” par telpu pārbūvi Valkā, Tālavas ielā 33, lai tur izveidotu grupu dzīvokļu pakalpojumu.

Tur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ēka ir novada pašvaldības īpašums.

“Grupu dzīvokļos Tālavas ielā 33 būs iespējams izmitināt 16 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Lai varētu kvalitatīvi un pilnvērtīgi sniegt šo pakalpojumu, būvniecības procesā ir paredzēts pārbūvēt esošās telpas, izbūvēt vingrošanas zāli, kopēju atpūtas telpu, noliktavas telpu, trīs nodarbību telpas, telpu personālam, darbnīcu ar virtuves zonu, tualetes telpas, dušas telpu un garderobi,” informē Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Toms Simtiņš.

Būvuzraudzību objektam veic SIA “Marčuks”, autoruzraudzību – SIA “Rem Pro”.

Grupu dzīvokļu pakalpojuma izveide ir otrā daļa no pašvaldības projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” paredzētā. Jau ir uzsākti būvdarbi dienas aprūpes centra pakalpojuma izveidei Rūjienas ielā 3E, kur būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Vēl atlicis uzsākt darbus pie pēdējā etapa šajā projektā – ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides Valkā, Cimzes ielā 2.

Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam, skaidro Toms Simtiņš.

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971 eiro. Finansējuma avoti ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums.

Novados