Valkā izraudzīts Komunālās saimniecības vadītājs

Aizvadītajā piektdienā Valkas novada domē notika attālinātās darba intervijas ar trim kandidātiem, kuri pašvaldības izsludinātajā konkursā bija pieteikušies uz jaunizveidotās Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja amatu. 

Pašvaldības Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle informē, ka konkursa komisija šim amatam izvēlējās Daini Lapiņu. Viņš ir dzimis Valkā, pašlaik strādā SIA “Taurene” koģerenācijas stacijā par ražošanas daļas vadītāju. D. Lapiņš beidzis Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu, iegūstot automehāniķa kvalifikāciju. Savukārt 2013. gadā Biznesa augstskolā “Turība” ieguvis uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju. L. Metuzāle vēl atturējās nosaukt datumu, kurā jaunais vadītājs sāks veikt amata pienākumus. Tas būs zināms pēc tikšanās ar pašvaldības izpilddirektoru Aināru Zāberu. L. Metuzāle atzīst, ka visi trīs kandidāti bijuši labi, bet konkursa komisija priekšroku devusi vietējam  cilvēkam, kurš visvairāk devis pārliecību, ka tas būs ilglaicīgi. To, ka arī citu pašvaldību iedzīvotājiem bijusi interese par šo amatu, apliecina, ka viens pretendents bija no Rīgas, bet viens – no Smiltene puses.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka novada domes deputāti nolēma apvienot Siltumapgādes nodaļu un Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļu,  izveidojot vienotu Komunālās saimniecības nodaļu.   

Novados