Valkā un Smiltenē darbu uzsākusi jauna zvērināta notāre

Kopš 17. jūnija Valkā un Smiltenē savu darbību uzsākusi Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Linda Eglīte. Klientu apmeklējumu skaits pirmajās darba nedēļās apliecina, ka notāra pakalpojumi ir pieprasīti, jo arvien vairāk iedzīvotāju vēlas sakārtot nekustamā īpašuma, mantojuma un dāvinājuma lietas, notariāli apstiprināt darījumus un veikt citas darbības.

L. Eglīte “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka Smiltenes puses iedzīvotāji ir aktīvāki, bet nav satraukumam pamata arī saistībā ar Valkas puses iedzīvotāju aktivitāti. Notāres pakalpojumus izmanto arī kaimiņvalsts Igaunijas iedzīvotāji, jo daudziem Igaunijas pilsoņiem Latvijā pieder nekustamie īpašumi. Ir bijuši darījumi, kuros Igaunijas pilsoņi Latvijā iegūst īpašumus. L. Eglīte atzīst, ka darbs ar Igaunijas klientiem ir kaut kas jauns, bet, līdz šim praktizējot, jau bija gūta pieredze starptautiskajos darījumos.

“Cilvēkiem ir dažādas vajadzības – pārsvarā apmeklētāji vēlas sakārtot iesāktas un nepabeigtas mantojuma lietas. Otrs pieprasītākais pakalpojums ir darījumi, piemēram, ar nekustamajiem īpašumiem. Tie ir dažādi – vai nu dāvinājumu līgumu noformēšana, vai pirkuma līgumi. Arvien vairāk cilvēku vēlas izteikt savu gribu par mantas atstāšanu, uzrakstot testamentu. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cilvēki ir daudz aktīvāki saistībā ar šo,” secina L. Eglīte. Viņa aicina iedzīvotājus izmantot notāra pakalpojumus. Pirmā vizīte, kurā tiks izrunāti visi jautājumi, lai abas puses saprastu, kādi dokumenti nepieciešami, jo notāram ir jāzina patiesā vajadzība, būs bez maksas. L. Eglīte norāda, ka notāra darījumu izmaksas nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 737 “Par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka no 1. jūlija spēkā stājušies grozījumi notāru darījumu izmaksās.

Pirms tam L. Eglīte pārsvarā ir strādājusi Rīgā, pēdējos divus gadus – Zemgales pusē, jo tur iegādāts lauku īpašums. L. Eglīte izvēlējusies atvērt savas prakses vietas Valkā un Smiltenē tāpēc, ka viņas dzimtas saknes ir Palsmanes pusē un visa bērnība ir pavadīta Palsmanē.

“Nenožēloju savu izvēli, jo ir atsaucīgi un pozitīvi klienti. Arī Valkas un Smiltenes novadu pašvaldības ir atsaucīgas attiecībā par iespējām īrēt telpas. Tās ir ērti pieejamas klientiem, ar iespēju piebraukt un atstāt savas automašīnas,” ir gandarīta notāre

Uzziņai

Lindas Eglītes pieņemšanas laiki Valkā, Rīgas ielā 25:

pirmdienās no pulksten 12 līdz 19

otrdienās no pulksten 10 līdz 17

piektdienās no pulksten 8 līdz 14

Pieņemšanas laiki Smiltenē, Dārza ielā 11, 2. stāvā:

trešdienās no pulksten 12 līdz 19

ceturtdienās no pulksten 10 līdz 17

e-pasts: [email protected], tālrunis 23550990

Novados