Valkā uzstāda 12 brīvpieejas interneta punktus

Realizējot Eiropas Komisijas iniciatīvu “WiFi4EU”, Valkā uzstādīti 12 brīvpieejas interneta punkti, kuros lietotāji bezvadu internetu varēs saņemt bez ierobežojumiem un bez maksas.

Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas “WiFi4EU” galvojumu, un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru par Valkas novada domei piešķirtā galvojuma izmantošanu. Valkas novads to izmanto, lai īstenotu projektu “WiFi4EU Valkas novadā”.

Projekta ietvaros tika izveidoti 5 ārtelpu un 8 iekštelpu bezvadu interneta piekļuves punkti. Bezvadu internets ir pieejams Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē un tās apkārtējā teritorijā (strītbola laukumos pie halles, skolas kalniņā un pludmales volejbola laukumā), kā arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un tās dārzā.

Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas Wi-Fi savienojumu izveidošanu parkos, laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības centros un muzejos visā Eiropā.

Novados