Valkā var saņemt līdzfinansējumu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem 1

Valkas novada dome informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem sava nekustamā īpašuma pieslēgšanai.

Lai varētu pretendēt uz līdzfinansējumu, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa. To var izdarīt gan elektroniski pašvaldības mājaslapā, gan klātienē Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3 (1. stāvā, vestibilā, vēršoties pie pašvaldības darbinieces).

Iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu paredz šogad jūnijā pieņemtie pašvaldības saistošie noteikumi “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada dome  piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošo fizisko personu un dzīvokļu īpašnieku kopībai piederošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmai.   

“Pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari,” informē Valkas novada domes projektu vadītāja Inga Aleksejeva.

Saistošajos noteikumos norādīts, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai un citām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā 600 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Ar noteikumiem sīkāk var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājaslapā.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Nabagu lobēšana. Tiem kuri izbūvēja uzreiz, kad ES izbūvēja tīklu, atgūt izmaksas vairs nevarēs? Būtu vienlīdzīgi vismaz.

pirms 9 mēnešiem, 2020.07.31 13:24

Novados