Valkas bērnudārzā “Pasaciņa” uzsākta virtuves renovācija

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkā, Ausekļa ielā 44,  pirmo reizi kopš šīs ēkas uzcelšanas uzsākts ēdnīcas telpu remonts.

Renovācijas darbu gaitā tiks realizēti divi būvprojekti, kā rezultātā tiks atjaunotas virtuves un ēdamzāles telpas, izveidota jauna ventilācijas sistēma, ierīkots tauku ķērājs un veikti citi uzlabojumi. Pēc būvdarbu pabeigšanas renovētās telpas tiks aprīkotas ar jaunām virtuves iekārtām un mēbelēm.

“Mūsu plāns bija šos darbus sākt jūnijā un pabeigt vasarā. Diemžēl, valstī esošie aizņemšanās nosacījumi neļāva saņemt aizņēmumu šim projektam. Bija grūti un sarežģīti panākt, lai speciāli šim mērķim tiktu izmainīti Ministru Kabineta noteikumi. Šis process bija tik ilgs, kā rezultātā viens no būvniekiem atteicās šo projektu realizēt. Tāpēc faktiski to veic otrs pretendents, kam bija nedaudz augstāka cena,” situāciju skaidro Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. “Mēs saprotam, ka tā rezultātā bērnudārza darbs būs apgrūtināts. Tādēļ aicinu vecākus, pedagogus un darbiniekus būt saprotošiem, jo situācija radusies objektīvu iemeslu dēļ, kurus mēs nevarējām ietekmēt. Mums tomēr likās svarīgi šos vairākus gadus plānotos darbus izdarīt, jo nezinām, kādi būs aizņemšanās noteikumi nākamgad.”

Novados