Valkas deputāti apspriedīs svarīgas lietas

Ceturtdien pulksten 10 sāksies novada domes sēde. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka darba kārtībā iekļauti 45 jautājumi, bet ierosināšanai – septiņi. Būs arī sēdes slēgtā daļa, kurā deputāti lems par Valkas novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu 17. novembrī svinīgajā pasākumā pilsētas kultūras namā par godu Latvijas 101. gadadienai.

Pašvaldības deputāti lems vairākus jautājumus, kas skar izglītību. Proti par stipendiju skaitu un lielumu novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā, par novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” likvidēšanu Ērģemes pagastā, kā arī par  Kārķu sākumskolas reorganizāciju.

Deputātiem būs jāizlemj, vai lietderīga būs iestāšanās pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Sēdē tiks izskatīts jautājums par novada Centrālās bibliotēkas direktores Gintas Dubrovskas atbrīvošanu no darba un par Valkas pagasta bibliotēku Lugažos un Sēļos reorganizāciju. 

Novados