Valkas novadā amatos apstiprinātas divas jaunas izglītības iestāžu vadītājas

Ir noslēgušies divi Valkas novada domes izsludinātie konkursi – uz novada bērnu – jaunatnes sporta skolas direktora amatu un uz reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu. Turpmāk novada bērnu – jaunatnes sporta skolu vadīs līdzšinējā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece ārpusklases darbā Inese Kāposte, bet reorganizēto Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi – līdzšinējā bērnudārza “Pumpuriņš” vadītāja Inta Kruška.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka uz novada bērnu – jaunatnes sporta skolas direktora amatu pieteicās pieci, bet uz reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu četri pretendenti. 

Novada domes Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle stāsta, ka saskaņā ar konkursu nolikumiem vērtēšanas komisija – pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos Unda Ozoliņa, pašvaldības izpilddirektors Ainārs Zābers un L. Metuzāle – visus kandidātus vērtēja pēc punktu sistēmas. Katram komisijas loceklim bija jāaizpilda anketa, un rezultātā tika veidots kopsavilkums. Konkursa uzvarētāji, saskaitot visus iegūtos punktus, ieguva lielāko punktu skaitu. Komisija vērtēja kandidātu izglītību, darba pieredzi, izglītības iestādes nākotnes vīzijas, izpratni par iestādes vadītāja amatu un komunikācijas prasmes. L. Metuzāle atzīst, ka visi pretendenti konkursos startēja ar nopietnu un pārdomātu pieeju. Lai jaunās iestādes vadītājas varētu stāties amatā, pašvaldība sākusi no attiecīgām iestādēm pieprasīt vajadzīgās atļaujas. Turklāt vadītājām ir jāveic visas normatīvajos aktos noteiktās pārbaudes.

Novada bērnu – jaunatnes sporta skolas jaunā direktore Inese Kāposte “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka līdzšinējais darbs Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā bija gana interesants, taču viņa uzskata, ka ik pēc septiņiem gadiem dzīvē kaut kas jāpamaina. Ik pa laikam viņa ieskatījusies darba piedāvājumos un šajā reizē izlēmusi piedalīties konkursā. Turklāt pēdējā laikā bijusi lielāka saskare ar sporta lietām, un arī tas bijis kā pamudinājums startēt konkursā.

Reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes jaunā vadītāja Inta Kruška “Ziemeļlatvijai” saka: “Vēl ir jāaprod, jāsaprot un tikai tad var kaut ko radīt. Man nepatīk pirms laika būvēt gaisa pilis. Skaļi vārdi ne vienmēr nozīmē to, ka tiek darīti lieli darbi. Viena no nākotnes vīzijām ir, lai bērniem būtu, kur praktiski darboties. Mums viņiem jāmāca vairāk domāt.” 

Šobrīd Valkā strādā divas pirmsskolas izglītības iestādes – “Pumpuriņš” (vadītāja I. Kruška) un novada lielākais bērnudārzs “Pasaciņa” (vadītāja Laila Ozoliņa). “Ziemeļlatvija” jau informēja, ka gada sākumā novada dome pieņēma lēmumu par abu bērnudārzu reorganizāciju, tos apvienojot vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Fiziski tā atradīsies divās ēkās – Puškina ielā 10 un Ausekļa ielā 44.

Novados