Valkas novadā atgādina par vēsturiskajiem nosaukumiem

Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājam Pēterim  Pētersonam ideja par seno Kārķu, Veckārķu un Ērģemes nosaukumu iekalšanu akmeņos radās jau sen. Tikai nesen ideja īstenota un senie vietvārdi – Neu – Karkell, Alt – Karkell un Ermes iekalti apjomīgos akmeņos gan iedzīvotājiem, gan viesiem tūlīt pamanāmās ciemu vietās.

P. Pētersons atklāj, ka vēlējies izcelt kādreizējos vietu nosaukumus, lai pievērstu uzmanību vietējai vēsturei un lai tie cilvēki, kuri interesējas par savu dzimtu, veido dzimtas koku, meklējot informāciju arī baznīcas grāmatās, zina, ka jāmeklē pēc vecā vietas nosaukuma. 

Vietvārdus akmeņos iekalis meistars – akmeņkalis Harijs Linde, kurš Ērģemes pagasta Omuļos dzīvo desmit gadus. Ar šo arodu H. Linde nodarbojas trīsdesmit gadus. “Uz vietas darbnīcā darbi neglabājas, kad gatavs, klients brauc pakaļ un ved projām,” atklāj akmeņkalis. Biežāk viņam nākas strādāt ārpus darbnīcas un lielākoties veic restaurācijas darbus –  pieminekļu, kapakmeņu, skulptūru un tamlīdzīgi. Dienā, kad “Ziemeļlatvija” sazinās ar meistaru, viņš atrodas Kārķos un strādā pie māju nosaukumu, kā pats saka, graušanas akmenī. Šis ir jau trešais šāda veida pasūtījums Kārķos, kas uzradies pēc tam, kad pabeigts darbs pie seno Kārķu un Veckārķu uzrakstiem. “Darbs ir darbs, un šis ir tas, ko es protu un kas man patīk. Ja nepatiktu, tad es nevarētu cilvēkam izskaidrot, uzzīmēt, parādīt, kāds būs gala rezultāts,” tā H. Linde par savu nodarbošanos.

Novados