Valkas novada bērnu ēdināšanā – palīdzam mērķtiecīgi

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kas pagarināta līdz 12. maijam, daudzas Latvijas pašvaldības, tai skaitā Valkas novads, nodrošina daļu izglītojamo ar brīvpusdienām. Par bērnu ēdināšanu Valkas novadā stāsta domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Ņemot vērā, ka sociālajos tīklos ir bijusi plaša diskusija par bērnu ēdināšanu Valkas novadā, un bija arī iesniegums no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Vecāku padomes, vēlamies paskaidrot, kādēļ dome ir izvēlējusies tieši šādu ēdināšanas veidu un cilvēku loku, kuri saņem bezmaksas ēdienu.

Jāteic, ka arī Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo lietu un Finanšu komitejas ir piekritušas, ka šis ir pareizs veids. Tad, kad tika apturētas mācības skolās, mēs domājām kādā veidā palīdzēt tiem bērniem, kuriem bezmaksas ēdināšana skolā bija ļoti būtiska. Daļai no viņiem tā bija vienīgā siltā ēdienreize dienā, un līdz ar skolas klātienes mācību pārtraukšanu - viņi palika bez siltām pusdienām.

Šogad valsts bērnu ēdināšanai piešķir 71 centu dienā, bērniem no 1. līdz 4. klasei. Mums šķita, ka izcelt tieši šo vienu vecuma grupu nav pareizi. Iedomāsimies situāciju, ka 3. klases skolniekam uz māju atved pusdienas, bet 7. klases skolnieks paliek neēdis. Līdz ar to nolēmām, ka mēs piegādāsim siltas pusdienas trūcīgajām, maznodrošinātajām, kā arī tām daudzbērnu ģimenēm, kuras pašas pieteiksies. Jo, protams, arī ar brīvpusdienām bija tādas situācijas, ka ir bērni, kas tās neēd.

Pusdienu piegādi nodrošinām arī tiem cilvēkiem, kuriem Covid-19 pandēmija ir radījusi jaunas problēmas. Piemēram, ģimenei ir būtiski samazinājušies ienākumi, bet viņi neatbilst ne daudzbērnu ģimenei, ne maznodrošināto statusam. Arī situācijās, ja pirmklasnieks mājās ir viens pats, jo abi vecāki strādā, viņš faktiski paliek bez siltām pusdienām. Katru šo situāciju - vai palīdzība tiešām ir nepieciešama, izvērtē Sociālais dienests.

Siltā ēdiena piegādi mēs uzsākām 26. martā, un to saņem šo kategoriju cilvēki - arī pirmsskolas vecuma un vidusskolas vecuma audzēkņi, ja tas ir nepieciešams.

Pagastos šis pakalpojums sākās nedaudz vēlāk, jo bija garas diskusijas, kā šo pakalpojumu nodrošināt. Katrā pagastā situācija ir savādāka, līdz ar to katra pagasta pārvalde, kopā ar sociālajiem darbiniekiem, izvēlējās dažādas ēdināšanas formas. Ir pagasti, kur ir siltais ēdiens. Savukārt vietās, kurās attālumu dēļ nevar nodrošināt, ka piegādātais ēdiens būtu silts, tiek izsniegti pārtikas taloni. Arī šīs nianses ir atrisinātas un sistēma strādā.

Jāteic, ka Valkā viena bērna ēdināšanas izmaksas, kurās iekļauts gan pats ēdiens, gan transports ir 2,10 EUR uz vienu bērnu. Atgādināšu, ka valsts piešķir 0,71 EUR uz vienu bērnu. Faktiski, tā sedz vienu trešo daļu. Tādēļ teikt, ka valsts piešķirto naudu mēs neizmantojam, nav pamata. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pēc aprēķiniem aprīlī, lai šo pakalpojumu nodrošinātu, būs nepieciešami aptuveni 10 tūkstoši eiro, no kā valsts daļai vajadzētu būt 2.6 tūkst. eiro. Taču Izglītības ministrija ir ieturējusi līdzekļus no mums piešķirtās dotācijas no marta par dienām, kad nenotika klātienes mācības skolās. Par to mēs, protams, esam vērsušies Izglītības ministrijā. Tas nav taisnīgi, jo šī nauda ir izlietota tieši šim mērķim. Pagaidām, par pirmajām divām aprīļa nedēļām no valsts esam saņēmuši 205,90 eiro.

Mums pārmet, ka Smiltenē un Valmierā atsevišķās vecuma grupās tiek piegādāts bezmaksas ēdiens visiem bērniem, kuri to vēlās. Protams, ja mums būtu tāda iespēja, mēs to labprāt darītu. Jāteic, ka mūsu budžeta iespējas ir būtiski atšķirīgas. Es jau minēju to, ka valsts budžeta dotācija nesedz pat trešo daļu no vajadzības un mums šī papildus nauda nebija paredzēta budžetā. Salīdzinājumam varu teikt, ka Valkas novada budžets 2020. gadā ir 15, 3 miljoni eiro, Smiltenē budžets ir 25,6 milj. eiro un Valmieras budžets – 60,7 milj. eiro gadā. Kāpēc tā? Tādēļ, ka gan Smiltenē, gan Valmierā ir krietni vairāk uzņēmēju un atrodas arī vairākas valsts iestādes, kas saņem valsts dotāciju, līdz ar to budžets ir daudz lielāks.

Mēs katru gadu strādājam, lai Valkā uzņēmējdarbība attīstītos un budžets aug, bet vēl aizvien mūsu budžeta iespējas nevar salīdzināt ar pieminētajām pašvaldībām.

Novados