Valkas novada Centrālo bibliotēku turpmāk vadīs Līga Tetere

24. septembra Valkas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Līgu Teteri par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori. Sava jaunā amata pienākumus viņa sāks veikt ar š.g. 1.oktobri.

Līga Tetere Vidzemes augstskolā ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju. Kopš 2014.gada 1.decembra L.Tetere strādā par Valkas novada centrālās bibliotēkas galveno bibliotekāri.

Jaunā iestādes vadītāja atklāja, ka viens no galvenajiem uzdevumiem būs strādāt pie mūsdienīgākas bibliotēkas tēla veidošanas, uzsverot, ka tā nav tikai vieta, kur saņemt vai nodot grāmatas, bet arī, kur interesanti pavadīt laiku dažādos izglītojošos un kultūrbagātos pasākumos.

Novados