Valkas novada dome aicina atsaukties interesentus barikāžu dalībnieku statusa apliecību saņemšanai

Ar 2020. gada 1. janvāri Valkas novada domes saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” stājās spēkā grozījumi. Tie ļauj personām, kuras ieguvušas 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, iegūt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu (uzrādot apliecību) par īpašumā esošajām ēkām (t.sk. dzīvokli) par to īpašumu, kurā ir deklarēta sava dzīvesvieta, un kurš netiek izmantots saimnieciskās darbībai un iznomāts citām personām – 50% apmērā NĪN atvieglojumu no nekustāmā īpašuma summas.

Barikāžu dalībnieku reģistrāciju, apliecību izsniegšanu un uzskaiti nodrošina 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

Valkas novada dome aicina atsaukties cilvēkus, kuri atbilst likuma "Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu" noteiktajiem kritērijiem apliecību saņemšanai, bet līdz šim to vēl nav izdarījuši.

Persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja:

  1. ievērojot Valsts apbalvojumu likuma un likuma "Par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi" noteikumus, ir saņēmusi valsts apbalvojumu "1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme";
  2. ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde, pamatojoties uz savu nolikumu;
  3. ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības izveidota apbalvošanas komisija, kuras nolikumu apstiprinājusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valde.

Piesakoties pietiekami lielam interesentu skaitam, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība plānotu izbraukumu uz Valku, tādējādi dodot iespēju barikāžu dalībniekiem saņemt apliecības uz vietas Valkā.

Interesentus aicinām pieteikties rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot uz tālr. 64707486 vai mob.tālr. 26444002.


Novados