Valkas novada dome aicina izvirzīt apbalvojumam

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus par kandidātiem apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem.

Atzinības raksti tiks pasniegti 17. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā.

Saskaņā ar  pašvaldības nolikumu Atzinības rakstus var piešķirt gan fiziskām, gan juridiskām personām par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā, informē Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis.
Ierosinājumā par izvirzīto kandidātu, ja tā ir fiziska persona, jānorāda vārds, uzvārds, dzīves un darbavieta vai nodarbošanās, bet par juridisko personu – pilns kolektīva nosaukums, vadītājs un adrese. Tāpat jāsniedz raksturojums vai dzīves apraksts par apbalvojamo un viņa nopelniem Valkas novadā vai sadarbībā ar Valkas novadu, kā arī motivācija apbalvojuma piešķiršanai.

Ierosinājumu paraksta juridiskas personas paraksta tiesīga persona, norādot organizācijas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru. Ja ierosinājumu iesniedz fiziska persona, tad nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, nodarbošanos un adresi.

Motivētos iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai var iesniegt Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariātā Beverīnas ielā 3, Valkā, vai arī, sūtot pa elektronisko pastu uz adresi [email protected] līdz 16. oktobrim.

Novados