Valkas novada domē apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar straujo saslimšanu ar “Covid-19”, no pirmdienas, 9. novembra, līdz 6. decembrim pašvaldības institūcijās apmeklētāju pieņemšana tiks organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pašvaldību iestāžu durvis būs slēgtas. Apmeklētājiem obligāti jālieto deguna un mutes aizsegs.

Novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis norāda, ka pakāpeniski pie visām pašvaldības iestāžu durvīm parādīsies informācija, kādā veidā apmeklētājiem jāvēršas pie speciālistiem. Durvis būs slēgtas arī pašvaldības iestāžu namiem Semināra ielā 29 un Semināra ielā 9, kā arī Tūrisma un informācijas birojā Rīgas ielā 22. 

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka Semināra ielā 9 atrodas pašvaldības izpilddirektora Aināra Zābera darba kabinets.  

I. Leitis aicina iedzīvotājus ar aktuāliem jautājumiem vērsties attālināti, zvanot uz attiecīgā speciālista tālruņa numuru vai rakstot uz e-pasta adresi. Visa informācija ar speciālistu kontaktinformāciju ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.valka.lv sadaļā “Kontakti”.
Vakar pirmā informācija par slēgtajām durvīm parādījās pie pašvaldības ēkas Beverīnas ielā 3. Šajā ēkā atrodas arī pašvaldības vadītāja Venta Armanda Kraukļa un viņa vietnieka Viestura Zariņa darba kabineti. Ja iedzīvotājiem nepieciešams kārtot svarīgus jautājumus klātienē ar šīm pašvaldības vadošajām amatpersonām, iepriekš jāsazinās ar priekšsēdētāja sekretariāta vadītāju Ingunu Medni, zvanot uz tālruni 64707486 vai 29250086.

Lai ģimene reģistrētu jaundzimušo bērniņu vai arī reģistrētu tuvinieku nāvi, klātienē ir jāapmeklē novada Dzimtsarakstu nodaļa. Tā arī atrodas Beverīnas ielas otrajā stāvā. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Inita Rikse stāsta, ka apmeklētājiem iepriekš piezvanot uz norādītajiem tālruņiem, jāvienojas par apmeklējuma laiku. Tas nepieciešams, lai vienlaikus neierastos divas personas. Iedzīvotājiem jāzvana uz tālruni 64781556 vai 28350388 (vadītājai Mārai Zeltiņai) un 64781557 (I. Riksei). 

I. Rikse stāsta, ka vakar no no rīta piezvanījis jaundzimušā bērniņa tētis, lai vienotos par apmeklējuma laiku. Apmeklētājs piezvanot uz norādīto tālruņa numuru, Dzimtsarakstu nodaļas darbiniece iziet pretim un ielaiž cilvēkus pašvaldības namā.

Novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane aicina iedzīvotājus aktuālus un steidzamus jautājumus saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, zemes un nekustamā īpašuma nomu, kā arī citiem ar novada attīstību saistītiem jautājumiem kārtot telefoniski vai rakstot uz e-pastu: G. Smane – tālrunis 26463408, e-pasts: gunta. [email protected]; Lāsma Engere – tālrunis 29299595, e-pasts:[email protected]; Daira Zalužinska – tālrunis 29237967, e-pasts: [email protected]; Inga Aleksejeva – tālrunis 26128051, e-pasts: [email protected]. I. Aleksejeva ir tā pašvaldības speciāliste, pie kuras jāvēršas jautājumos saistībā par līdzfinansējumu pieslēgumiem centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai Valkas pilsētas teritorijā. 

Ja cilvēkiem nepieciešams saņemt juridiska rakstura atbildes, jāvēršas pie Administratīvi juridiskās nodaļas juristes Līgas Čukures, zvanot uz tālruni 64722235, 28382321 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Lai pieteiktos apmeklējumam klātienē uz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pašvaldības ēkas Rīgas ielas 25 pirmajā stāvā pieejamiem pakalpojumiem, jāpiesakās iepriekš, zvanot uz kontakttālruni 28644365 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava informē, ka pašvaldības kase Semināra ielā 29. pirmajā stāvā būs slēta. Tas nozīmē, ka iemaksas no iedzīvotājiem netiks saņemtas. Savukārt konkrētos datumos iedzīvotāji, iepriekš piezvanot uz norādīto tālruni, kas būs redzams informācijā pie kases, varēs saņemt pašvaldības izmaksātos sociālos pabalstus, piemēram, garantēto iztikas minimumu.  

Lai līdz ārkārtas stāvokļa noteiktajam beigu datumam – 9. decembra – iedzīvotāji varētu norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, būs jāizmanto internetbanka, tiešsaistes apkalpošanas un saziņas platforma Bill.me vai arī jāizmanto iespēja rēķinus samaksāt pasta nodaļā vai lielveikalos, kuri sniedz šādu pakalpojumu. 

SIA “Valkas namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis informē, ka kase Valkā, Rīgas ielā 22 būs slēgta līdz 9. decembrim. Arī iestādes durvis būs slēgtas, bet daži darbinieki strādās klātienē, bet daži – attālināti. I. Meļķis pēc pirmā pandēmijas viļņa pavasarī secinājis, ka liela daļa iedzīvotāju, kuri izmantoja kases pakalpojumus, atraduši veidu rēķinu apmaksāt internetā. Taču tie, kuriem nav šādu iespēju, rēķina samaksu var atlikt līdz decembrim, kad, iespējams, kase atsāks darbu.

Novados