Valkas novada domē būs jauns darbinieks

Valkas novada domes konkursa komisija no pieciem kandidātiem, kuri pieteicās pašvaldības izsludinātajā konkursā uz izpilddirektora vietnieka – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amatu, par piemērotāko atzina Gintu Stālmeisteru.

Novada domes Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle prognozē, ka, visticamāk, jaunais pašvaldības darbinieks amata pienākumus sāks veikt marta sākumā, jo viņam iepriekšējā darbavietā – SIA “Ligumss” – jānokārto saistības. G. Stālmeisters uzņēmumā strādāja par galveno grāmatvedi. Valkā viņš dzīvo jau 13 gadus. Kopš 2008. gada strādājis grāmatvedības nozarē. L. Metuzāle uzsver, ka jaunajam speciālistam ir gana plaša darba pieredze – viņš vadījis 50 darbinieku lielu kolektīvu, strādājis celtniecībā. G. Stālmeisters ir beidzis Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu un pašlaik studē Biznesa vadības koledžā, kur apgūst iestāžu darba organizācijas vadību.

Sarunā ar “Ziemeļlatviju” G. Stālmeisters atzīst, ka dzīvē ir pienācis laiks, kad ir vēlme mainīt darbības jomu, un radās iespēja to īstenot.

Viņš sevi uzskata par praktisku cilvēku, un viņam ir savs skatījums uz Valku un ko vajadzētu darīt, lai tā būtu sakārtota un pievilcīga cilvēkiem. Jaunajā darbā noderēs arī grāmatvedības zināšanas, lai sekotu līdzi finanšu plūsmai.

Pēc kāda laika “Ziemeļlatvija” aicinās G. Stālmeisteru uz garāku sarunu.

Novados