Valkas novada domē būs slēgtā daļa

Novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka šodien, 29.oktobrī, pulksten 10 sāksies domes oktobra sēde. Tās darba kārtībā kopumā iekļauti 16 jautājumi, bet ierosināšanai – divi. 

Šajā sēdē būs arī slēgtā daļa, kurā deputāti lems par personālijām, kurām šogad piešķirs Valkas novada domes Atzinības rakstus. Novada domes priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja Inguna Medne informē, ka pašvaldība saņēmusi 15 ierosinājumus Atzinības raksta piešķiršanai. Tradicionāli šo pašvaldības augstāko apbalvojumu novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pasniedz svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. “Ziemeļlatvija” interesējās, vai 17. novembrī plānotais svinīgais pasākums būs. I. Medne norāda, ka pagaidām nekas netiek plānots, bet gaidīs, kādus noteikumus valdība ieviesīs pēc 6. novembra.

Savukārt domes sēdes atklātajā daļā pašvaldības deputāti lems par cirsmu izsoles rīkošanu Kārķu un Ērģemes pagastos. Viens no jautājumiem, kas skar novada iedzīvotājus, būs saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšana. Šie saistošie noteikumi jāpārskata, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu. Pašvaldības jaunizstrādāto saistošo noteikumu uzdevums ir aizsargāt personu un to īpašumu tiesības, tāpēc noteikumos papildus iekļauti citos normatīvajos aktos neiekļauti punkti. Piemēram, par zemes uzturēšanas pasākumu veikšanu, lai novērstu kūlas veidošanos, un citi.
Deputāti izskatīs arī jautājumu par Valkas mežaparka publiskās apspriešanas rezultātiem. Tā notika visu septembri, un anketas bija pieejamas Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā.   

I. Leitis norāda, ka novada domes ceturtdienas sēde tiks organizēta attālināti zoom režīmā. Tas nozīmē, ka deputāti fiziski neatradīsies sēžu zālē pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, bet gan savā darba vietā vai mājās pie datora ar interneta pieslēgumu. Tiem, kuriem kāda iemesla dēļ nebūs iespējams strādāt attālināti, tiks dota iespēja, ievērojot distancēšanos, piedalīties sēdē klātienē.    

Novados