Valkas novada dome centīsies uzrunāt ārzemēs dzīvojošos novadniekus atgriezties

Lai rosinātu iedzīvotājus, kuri dzīvo un strādā citās valstīs, atgriezties uz dzīvi Valkas novadā, pašvaldībai piešķirts desmit tūkstošu eiro liels finansējums. Tas iegūts, piedaloties Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā konkursā “Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.

Novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane informē, ka pašvaldība finansiālo atbalstu lūdza, lai piesaistītu pedagogus jeb mentorus. Viņi varētu sveštautiešiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi novadā ar dzīvesbiedru latvieti, pasniegt latviešu valodas stundas. Finansējums paredzēts arī diviem pasākumiem, kuros reemigrantiem (personām, kuras ir atgriezušās vai plāno atgriezties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes) būs iespēja neformālā gaisotnē tikties ar pašvaldības vadību un speciālistiem. Iecerēts, ka viens pasākums notiks jau pirms Ziemassvētkiem pilsētas kultūras namā, bet otrs – pirms Lieldienām Kārķu pagasta tautas namā. G. Smane skaidro, ka Kārķi kā pasākuma norises vieta izraudzīti tāpēc, ka pēdējā laikā uz dzīvi pagastā pārcēlušās vairākas jaunas ģimenes ar bērniem, tai skaitā arī no ārzemēm.

Lielāko daļu no saņemtā finansējuma tērēs piecu dienu ilgas nometnes organizēšanai 30 reemigrantu bērniem kopā ar līdzīga vecuma Valkas novada bērniem un jauniešiem. Nometne notiks nākamgad no 29. aprīļa līdz 3. maijam (datumi var tikt nedaudz precizēti). Pašvaldība plānojusi segt 12 reemigrantu bērnu/jauniešu ceļojuma izdevumus no viņu pašreizējās mītnes zemes uz nometni Valkā, kā arī segt maksu par naktsmītnēm, ēdināšanu, ekskursijām, kā arī sporta un kultūras aktivitātēm.

Turklāt ar piešķirtā atbalsta līdzfinansējumu pašvaldības mājaslapā www.valka.lv ir izvietots baneris “Reemigrācija” un izveidota sadaļa “Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Valkas novadā”.

“Visu informāciju par pasākumiem, kas tiks organizēti ar šo saņemtā finansējuma atbalstu, un arī, lai uzrunātu no Valkas novada izbraukušo diasporu un jau novadā uz dzīvi atgriezušos, regulāri publicēsim šajā vietnē,” norāda G. Smane.

Pašvaldība cer, ka šo aktivitāšu rezultātā izdosies piesaistīt vairāk nekā simts reemigrantu vai potenciālo reemigrantu. “Ziemeļlatvija” interesējās, vai novada domē ir pieejami dati, cik iedzīvotāju ir pārcēlušies uz dzīvi ārzemēs un cik atgriezušies. G. Smane norāda, ka šāda apkopojuma neesot, jo ne vienmēr tie, kuri aizbrauc dzīvot un strādāt uz citām mītnes zemēm, izdeklarējas no dzīvesvietas. Taču, plānojot šīs aktivitātes, pašvaldība cer, ka izdosies tikties ar reemigrantiem un apzināt patieso situāciju, kā arī uzklausīt klātienē reemigrantu ieteikumus un informāciju, kas viņiem nepieciešams, lai iekļautos vietējā sabiedrībā, sāktu strādāt vai uzsāktu uzņēmējdarbību.

Valcēniete Ilze Stīpniece jau vairākus gadus ar ģimeni dzīvo un strādā Īrijā, kā arī aktīvi darbojas Latviešu biedrībā Īrijā un latviešu skolā “Jumītis” Vaterfordā. Viņa “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka regulāri seko līdzi reemigrantu komentāriem internetā, lai saprastu, kā pašiem rīkoties. Pārcelšanās allaž ir komplicēts lēmums, jo cieši saistīts ar jautājumu, kur Latvijā dzīvot, kur atrast darbu un vai bērns varēs iekļauties Latvijas skolā. Ilzei ir 14 gadus vecs dēls, tāpēc mammai rūp jautājums par izglītības iespējām Latvijā.  

Ilze no Valkas novada domes ir saņēmusi piedāvājumu atbalstīt ieceri par nometnes rīkošanu reemigrantu bērniem un jauniešiem kopā ar Valkas novada jauno paaudzi.

APTAUJA

Vai reemigrācijas projekts licis domāt par atgriešanos?

  • Jā, jo plānoju atgriezties (12 balsis) – 12%
  • Atgriezīšos neatkarīgi no projekta (45 balsis) – 14%
  • Nē, projekts nesniedz gaidīto (78 balsis) – 24%
  • Neplānoju atgriezties (190 balsis) – 58%
  • Nobalsojuši: 325

www.baltic-ireland.ie

Novados