Valkas novada domē darbu sāk jauns deputāts

Vakar notikusī Valkas novada domes sēde bija pirmā jaunajam novada domes deputātam Varim Juškevičam. Pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis un pārējie kolēģi viņam vēlēja degsmi un vēlmi strādāt novada iedzīvotāju interešu labā.

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās V. Juškeviču ievēlēja no apvienotā saraksta Partija “Vienotība”, “Latvijas Zemnieku savienība”. Par viņu bija nobalsoja 747 vietējie vēlētāji. 

V. Juškevičs dzīvo un rosās Kārķu pagastā. Deputāts nodarbojas ar lauksaimniecību. 37 gadus vecajam pašvaldības deputātam ir jurista diploms, ģimenē audzina trīs bērnus. Jau pirmajā sēdē viņš aktīvi diskutēja par Kārķu pamatskolas reorganizācijas jautājumu.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka V. Juškēvičs nav vienīgais kārķēnietis, kas veic pašvaldības deputāta pienākumus. Vietējie vēlētāji jau vairākus sasaukumus savu uzticību dāvājuši kārķēnietei Sandrai Pilskalnei.

Sēdes darba kārtībā bija jautājums arī par V. Juškeviča ievēlēšanu komitejās. Deputāts bija izteicis vēlmi darboties komitejās, kas vairāk skar viņa darbības jomu, piemēram, Saimniecisko lietu, bet pašvaldības nolikumā noteikts, ka deputātu ievēl tajās komitejās, kurās ir vakance un kurās darbojies tas deputāts, kura vietā  sāk strādāt jaunais. Taču pašvaldības vadītājs V. A. Krauklis sola, ka aprunāsies ar pārējiem deputātiem, iespējams, kādam ir vēlme mainīties ar V. Juškeviču vai arī veiks izmaiņas attiecīgajā pašvaldības nolikumā. Šis jautājums varētu tikt izskatīts kādā no nākamajām domes sēdēm. Šajā domes sēdē deputāti nobalsoja par to, ka V. Juškevičs strādās Izglītības, kultūras un sporta komitejā (priekšsēdētāja Unda Ozoliņa) un Sociālo lietu komitejā (priekšsēdētājs Viesturs Zariņš).

Novados