Valkas novada dome izsolīs “Ķieģeļcepli” 3

Valkas novada dome izsludinājusi mutisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”.

Izsole notiks 9. augustā. Pretendentiem pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 8. augustam pulksten 16 Valkas novada domē.

Pateicoties Valkas novada pašvaldības piesaistītajam Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumam, jau 2018. gada  oktobrī tika uzsākti būvdarbi, lai izveidotu ražošanas teritoriju īpašumā “Ķieģeļceplis” Valkā,  uzbūvējot divas ražošanas ēkas (pakošanas cehu ar administratīvajām un sadzīves telpām un noliktavu) un piebraucamo ceļu. Ēkas un teritorija tiks iznomāta uzņēmējiem, sarīkojot izsoli.
“Pakošanas cehs ir tikai objekta nosaukums. Uzņēmējs tur varēs darīt jebko,” skaidro Valkas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš.

Jau šopavasar ir izbūvēts piebraucamais ceļš  līdz ražošanas teritorijai un iekšējie ceļi. To segumam izmantots valčbetons, kas ir alternatīva asfaltbetona ceļu segumam. Ēku jaunbūvē vēl strādā uzņēmums “Woltec” – šonedēļ notiek iekšējās apdares darbi biroja telpās. Jaunbūvē vēl jāsaliek logi un durvis, jāizbūvē iekšējās komunikācijas, jāveic teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, jāizbūvē nožogojums. Objekts jānodod ekspluatācijā šogad.

Objektu “Ķieģeļceplī” veido zeme, noliktavas ēkas jaunbūve, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām, apsardzes ēka, pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem. Valkas novada pašvaldība informē, ka izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles nosacījumos izvirzītos  priekšnoteikumus.

Nosacītā nomas maksa mēnesī ir četri tūkstoši eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Nomniekam ir pienākums nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldīt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 1,3  miljonu eiro apmērā un radīt 30 jaunas darba vietas.

Projekts par ražošanas ēku un teritoriju Ķieģeļceplī tiek īstenots ar specifisko atbalsta mērķi “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.  

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 559 899,33 eiro. Finansējuma avoti ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda  un Valkas novada domes līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija.

Valkas novada pašvaldība projektu īsteno, lai novadā veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti.

Komentāri 3

bezugunsnavdumu

Šīs nav interesanti. Interesanti ir kāds juridisks spēks ir pilnībā CSN neatbilstošām plakatām ar uzrākstu uzmanīgi brauc kautkas par ES naudu uzcelts. Es domāju var droši pirkt jauno bet nokauto mersi, kasko un panākt lai uzparikte iebrauc sānā, mersi atjaunos, no domes kasko piedzīs regresā kādus 50000 eur.

Tas ja nav naudas atjaunot dzelzceļa luksoforu. Vai likvidēt iespēju šķersot Rīgas ielu. Vai algot personu ar karodziņiem.

pirms 2 gadiem, 2019.07.25 16:44

duksis4x4

Kas notiks, ja tos objektus neviens neiekāros ,un vai tiešām jebkurai ražošanai der jebkura cita plānota un izbūvēta teritorija?
Vai Valka var nodrošināt prasīto darbinieku skaitu?

pirms 2 gadiem, 2019.07.25 22:12

bezugunsnavdumu

Nekas nenotiks. Izīrēs pa draugam pa lēto kādam. Pa NīN maksu.

pirms 2 gadiem, 2019.07.28 11:39

Novados