Valkas novada dome piedāvā alternatīvu novadu reformas modeli, grib atgūt Trikātas un Ēveles pagastus, kā arī pievienot Gaujienas pagastu 1

Valkas novada domes deputāti ir atbalstījuši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektā sākotnēji piedāvāto reformas modeli, kas paredz, ka Valkas novads sastāvētu no pilsētām un pagastiem, kas šobrīd veido Valkas, Strenču, Rūjienas un Naukšēnu novadus, liecina domes sēdes protokols.

Gadījumā, ja netiek atbalstīts likumprojektā piedāvātais modelis, tad pašvaldība iesaka Valkas novadu veidot no Valkas un Strenču novados esošajām pilsētām un pagastiem, pievienojot Trikātas pagastu no Beverīnas novada, Ēveles pagastu no Burtnieku novada un Gaujienas pagastu no Apes novada.

Domes deputāti vienbalsīgi atbalsta likumprojektā piedāvāto Valkas novada modeli, jo tad nebūtu nepieciešami būtiski līdzekļi ceļu infrastruktūras sakārtošanā, jo Valku un Rūjienu caur Naukšēniem savieno labs asfaltēts reģionālais valsts autoceļš P22 un Valku un Strenčus savieno labs asfaltēts augstākās kategorijas valsts autoceļš A3. Pie šāda modeļa tiktu izpildīti arī citi novadu izveidošanas kritēriji, ļaujot novadam vienmērīgi attīstīties. 

Sēdes protokolā norādīts, ka, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas gaitā notikušajās diskusijās izteiktos viedokļus un Valkas novadam pievienojamo novadu iedzīvotāju izteiktās pretenzijas, pastāv iespēja, ka likums attiecībā uz Valkas novadu pašreizējā likumprojekta piedāvātajā redakcijā var netikt pieņemts. 

Trikātas un Ēveles pagasts līdz 2009.gada Administratīvi teritoriālajai reformai bija Valkas rajonā, bet Gaujienas pagasts robežojas ar Igaunijā esošo Valgas pagasta pašvaldību, ar kuru Valkas novada pašvaldībai jau ir ilgstoša sadarbība, tādējādi veicinot Latvijas – Igaunijas pierobežas ekonomisko un sociālo attīstību. Turklāt Gaujienas pagastā atrodas apdzīvota vieta Zvārtava, kas robežojas ar Zvārtavas pagastu, tādējādi patlaban radot būtisku apjukumu tūristu vidū, kas kā ceļamērķi ir izvirzījuši Zvārtavas pagasta dabas vērtību apskati vai Zvārtavas pils apmeklējumu, pamatots sēdes protokolā.

Gaujienas pagasta pievienošana Valkas novadam arī būtiski veicinātu Zvārtavas pagasta attīstību, jo Gaujiena kļūtu par Zvārtavai tuvāko kultūrvēsturisko centru un attīstības punktu, kuru būtu salīdzinoši viegli savienot ar kvalitatīvu ceļa infrastruktūru. Pie šāda modeļa ir iespējams nodrošināt arī kvalitatīvu izglītības iestāžu tīkla pārklājumu novadā un darbaspēka kustību novada robežās, panākot, ka Valkas novadā strādājošie arī dzīvo Valkas novadā, norādīts domes sēdes protokolā.

Valkas novada domes lēmums nosūtīts Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.

LETA jau ziņoja, ka Rūjienas un Naukšēnu novadu iedzīvotāji kategoriski iebilst pret to pievienošanu Valkas novadam. Valmieras pilsēta ir paudusi gatavību Rūjienas un Naukšēnu novadu iekļaut Valmieras novadā, kā tas jau ir vēsturiski bijis līdz 2009.gada administratīvi teritoriālajai reformai.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Trikātas, Ēveles un Gaujienas pagasti būs pret. Es varu derēt, ka ar zagļiem neviens neies, lai viņus izsūktu līdz pedejai kapeikai.

pirms gada, 2020.01.06 17:24

Novados