Valkas novada domes deputāti lems par vairāku aizņēmumu ņemšanu

Ceturtdien, 28.maijā, pulksten 10 notiks novada domes sēde. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka sēdes darba kārtībā ir iekļauti vairāki jautājumi par aizņēmumu ņemšanu. 

Pašvaldībai nepieciešami finanšu resursi, lai īstenotu projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”; lai atjaunotu Raiņa ielas segumu; Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” telpu atjaunošanai un tehnoloģisko atvērumu izbūvei Ausekļa ielā 44, kā arī projekta “Ražošanas  teritorijas izveidošana, atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” īstenošanai. Pēc deputātu balsojuma par aizņēmumu ņemšanu “Ziemeļlatvija” sniegs informāciju, kur pašvaldība plānojusi izmantot šos aizņēmumus un kāds no tiem būs labums vietējai sabiedrībai.  

Deputāti lems arī par biroja telpas Nr.6 Rīgas ielā 24, Valkā, nomas tiesību izsoli. Par sadarbības līguma slēgšanu ar nevalstisko organizāciju “Health Institute”. Novada dome ir saņēmusi šīs organizācijas iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par sadarbības līguma noslēgšanu un telpu piešķiršanu sadarbības līgumā norādītajam mērķim. Šīs organizācijas darbības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība sabiedrības veselības attīstībā un vides veselības attīstībā, kā prioritāti norādot sadarbības veicināšanu ar Igaunijas nevalstiskajām organizācijām un Tartu universitāti ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Valkas novadā.

Lai sagatavotos atpūtas sezonai, deputāti lems arī par iespējamo SUP dēļu nomas pakalpojumu sniegšanu Zāģezera teritorijā. Kā zināms, Zāģezeru ir iecienījuši ne tikai valcēnieši, bet arī igauņi. Arvien biežāk viņi sastopami atpūšoties, peroties pārvietojamā pirtī un peldoties ezerā. Lai pienācīgi sagatavotos sezonai, pašlaik novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa labiekārto ezera abas pludmales.

Pašvaldības deputāti lems arī par pabalsta piešķiršanu bijušajam novada domes izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim.     

Novados