Valkas novada domes priekšsēdētājs piedalījies forumā par pierobežas reģionu tūrismu

Šī gada 5. novembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis piedalījās Interreg Europe EPICAH projekta organizētajā forumā par pierobežas reģionu tūrismu, Briselē.

EPICAh projektā (Pārrobežu kultūras mantojuma politikas instrumentu efektivitāte) iekļauti 8 pierobežas reģioni Eiropā (ieskaitot Igaunijas un Latvijas pierobežas reģionu), lai veicinātu politikas instrumentu uzlabošanu pārrobežu sadarbības procesiem dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā.

“Seminārā pulcējās dažādu Eiropas pierobežas reģionu pārstāvji, kurā diskutējām par to, kādā veidā attīstīt tūrismu tieši pierobežas reģionos. Diskusijās dzirdējām, kāda ir citu reģionu labā prakse un dalījāmies arī ar savu pieredzi,” stāsta Valkas novada domes priekšsēdētājs.

“Kopā ar kolēģiem no Igaunijas spriedām, kādas varētu būt nākamās projekta idejas INTERREG programmās nākamajā plānošanas periodā, kas bija viena no būtiskākajām diskusijas sastāvdaļām

Tika diskutēts kādā veidā panākt to, lai INTERREG līdzekļi mērķtiecīgāk tiktu izmantoti tieši ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai un jo īpaši attīstot pārrobežu tūrismu. Šajā jomā mēs jau aktīvi sadarbojamies ar igauņiem.

Bija lietderīgi iepazīties ar citu valsti pieredzi, kā arī ar igauņu kolēģiem detalizētāk runāt par nākotnes sadarbību. Jāteic, ka nākamais solis būs konference Valgā, kas notiks 3. decembrī Valgas dzelzceļa stacijā,” komentē V.A. Krauklis.

Novados