Valkas novada ģimenes aicina pieteikties ģimenes lasītprasmes programmā

Līdz jūnija beigām Valkas novada ģimenes, kuras šogad vēlas piedalīties programmā “Grāmatu starts”, aicinātas pieteikties dalībai Mazā Pūčulēna skolā tuvākajā bibliotēkā līdz jūnija beigām. 

Novada Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Una Grāve informē, ka novada sešas publiskās bibliotēkas jau trešo gadu turpina piedalīties Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”. To izveidojis Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras centrs. Šīs programmas ietvaros notiek Mazā Pūčulēna skola, kur radošās nodarbēs un lasīšanā iesaistās visa ģimene, kurā ir bērni trīs līdz četru gadu vecumā. U. Grāve stāsta, ka skoliņas trīs nodarbībās varēs iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli un bibliotēku kā interesantu vietu, kur var izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenēs. Skoliņas pirmās divas nodarbības notiks ģimenes dzīvesvietai tuvākajā publiskajā bibliotēkā, bet trešā – Valkas bibliotēkā kā Mazā Pūčulēna skolas noslēgums, kad skoliņas apmeklētāji saņems dāvanu – īpaši veidotu “Grāmatu starta” pūču komplektiņu: mugursomu, lasāmgrāmatu, mīļlietiņu un noderīgu izglītojošo materiālu vecākiem par lasīšanu. 

Novadā programmas darbu koordinē novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas un Valkas pagastu bibliotēkām.

Novados