Valkas novada iedzīvotājiem iespēja saņemt humāno atbalstu

Valkas Lugažu draudze saņēmusi humānās palīdzības sūtījumu ar drēbēm, apaviem un traukiem no Zviedrijas. Tie, kuriem šīs lietas varētu būt nepieciešamas un noderīgas, par saņemšanu tiek lūgti sazināties ar Valkas – Lugažu draudzes priekšnieci Ligitu Sīmani pa tālruni 29156062 vai vērsties saieta namā “Lugažu muiža”. 

Saņemot lietas, draudze lūdz atbalstu - ziedojot. 

Novados