Valkas novada iedzīvotājiem iespējams pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai

Valkas novada dome informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ietvaros “Ūdenssaimniecības attīstība Valkā I, II un III kārta”.

Pēc pieslēguma izveides, jāiesniedz dokumenti par veiktajiem darbiem – maksājuma apliecinoši dokumenti un pieslēguma izbūves shēma.

Ar noteikumiem un pieteikumu iespējams iepazīties un pieteikumu aizpildīt ŠEIT.

Novados