Valkas novadā mācības turpināsies klātienē

Veicot Valkas novada skolu telpu izpēti, pašvaldība pieņēmusi lēmumu novada mācību iestādēs mācības turpināt klātienē visām valstī atļautajām izglītības programmām.

Otrdien, 24. novembrī, valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.”

Grozījumos izglītības jomā noteikts, ka no 30. novembra mācības klātienē drīkstēs notikt pirmsskolas izglītojamajiem, savukārt vispārējās izglītības programmas apguvei mācības klātienē drīkst notikt no 1. līdz 6. klasei, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības.

Valkas pašvaldība ir veikusi novadā esošo skolu telpu izpēti un secinājusi, ka varēsim nodrošināt noteiktās distances prasības katram skolēnam, mācību procesam izmantojot gan aktu zāles, gan citas lielas telpas, līdz ar to tika nolemts, ka Valkas novadā mācības turpinās nodrošināt klātienē visām valstī atļautajām izglītības programmām.

Novados