Valkas novadā piedāvā izkustēties pēc darba

Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore Baiba Vorobjeva informē, ka, sākot ar pirmdienu, 24. februāri, pulksten 18.15 pašvaldības ēkas otrā stāva zālē Beverīnas ielā 2 atsāksies 40 minūšu garās fizisko aktivitāšu nodarbības. 

Tās notiek pasākuma cikla “Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem” ietvaros. Nodarbības vadīs Ance Andrējeva-Empele. Tās notiks katru pirmdienu. B. Vorobjeva stāsta, ka pērn novadā šīs nodarbības notika ne tikai Valkā, bet arī Ērģemes, Kārķu un Zvārtavas pagastos. Bija paredzētas nodarbības arī Vijciema un Valkas pagastos, bet neizdevās atrast nevienu, kurš vēlētos vadīt šīs fiziskās aktivitātes.

Pērn nodarbības Valkā vidēji apmeklēja no 15 līdz 20, Ērģemē – no 8 līdz 13, Kārķos – no 10 līdz 15 un Zvārtavā – no 10 līdz 13 personām. 

Pirmo reizi, sākot ar otrdienu, 3. martu, katru otrdienu pulksten 18 Vijciema sporta hallē notiks 40 minūšu garas fiziskās aktivitātes sēdoša darba darītājiem. Tās vadīs Alise Matuka. 

Novados