Valkas novada trūcīgās un maznodrošinātās personas varēs saņemt vairrākreižu lietojamās sejas maskas

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 16. novembra iedzīvotāji, kuriem šobrīd spēkā ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss varēs saņemt vairrākreizu lietojamo sejas masku. Maskas var saņemt personas no 14  gadu vecuma.

Par masku saņemšanas kārtību, lūdzam sazināties telefoniski ar Valkas novada Sociāla dienesta darbiniekiem:

Valkas pilsētā: 

Evita Bašķe, tālr. 27291148

Inese Mūze, tālr. 28687297

Valkas pagastā:

Kristīne Klaipa, tālr. 28692945

Ērģemes un Kārķu pagastos: 

Zita Roze, tālr. 28673013

Vijciema un Zvārtavas pagastos: 

Gunita Beikmane, tālr. 29264215


Novados