Valkas novadā var peldēties un dzert ūdeni

Katru gadu, tuvojoties vasaras sezonai, Valkas novada dome gādā, lai tiktu pārbaudīti novadā esošo publisko peldvietu un Zāģavota ūdens paraugi. Rezultāti apliecina, ka visos ņemtajos ūdens paraugos testējamie rādītāji atbilst pieļaujamajām normām. 

Novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja Inga Aleksejeva informē, ka 4. jūnijā iedzīvotāju apmeklētākajās novada peldvietās – Zāģezerā, Cepšu ezerā, peldētavā Ērģemes pagastā centrā, Bērzezerā, Salaiņa ezerā, Valžezerā un Vijas upē – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” speciālisti ņēma peldūdens un Valkas pievārtē esošā Zāģavota ūdens paraugus. Peldvietu vizuālā pārbaudē nekonstatēja netipisku ūdens krāsu vai smaržu, zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšanu, kā arī naftas produktu un virsmas aktīvo vielu piesārņojumu. Netika konstatēts arī piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem. 

Pamatojoties uz veikto peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultātiem, novada peldvietu ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteikumu “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Arī veiktie Zāģavota ūdens parauga rezultāti apliecina, ka avota ūdens atbilst Ministru kabineta noteikumu par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni prasībām. 

Novados