Valkas pagasta dabas saimniecība "Bekas" piedalās pļavu atjaunošanas projektā GrassLIFE

Mūsu pļavu atjaunošanas projektā GrassLIFE piedalās zemnieku saimniecības un zemes īpašnieki visā Latvijā.

Viena no šīm saimniecībām - dabas saimniecība "Bekas" Ziemeļgaujā - atrodas īpašā vietā - tādā, kur gandrīz katrs kvadrātmetrs ir īpaši aizsargājams dabas objekts.

Bekas ir Latvijā, iespējams, arī Eiropas Savienībā lielākā īpaši aizsargājamo dzīvotņu bagātība tik nelielā (ap 80 ha) vienlaidus teritorijā. Šajā pašā ainavā sastopamas arī vairāk nekā īpaši aizsargājamas dzīvnieku, ķērpju, augu un sēņu sugas, seši valsts nozīmes dižkoki.

Dabas saimniecības "Bekas" uzdevums projektā GrassLIFE ir atjaunot dabiskās pļavas, dalīties ar savu pieredzi un demonstrēt to praksē citiem pļavu īpašniekiem. 

Viens no pļavu atjaunošanas instrumentiem "Bekās" ir Hailanderu ganāmpulks, kas vasarās noganīs dabiskās pļavas, bet šobrīd ganāmpulkā - teliņu laiks! Pelēkais ir Halks, bet brūnais - Kili.


Novados