Valkas pašvaldība ceļu būvniekiem atlaides nedod un norāda uz nepilnībām 1

Joprojām turpinās nedienas ar Raiņa ielas remontdarbu pabeigšanu Valkā. Neapmierināti iedzīvotāji un arī darbu pasūtītāji – Valkas novada dome. “Nekādas atlaides tikai tāpēc, ka būvdarbus Raiņa ielā veic vietējā Valkas ceļu būves firma “Valkas ceļi”, nebūs,” strikts izteikumos ir Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

To, ka ceļinieki strādā kā gliemeži, neievērojot līgumā noteikto objekta pabeigšanas termiņu, “Ziemeļlatvija” jau rakstīja septembra sākumā. Taču joprojām laikraksta redakcijā saņemam Raiņa ielas privātmāju iedzīvotāju stāstīto par, viņuprāt, darbu neapmierinošo kvalitāti. Par to redakcijas slejā 29. septembra “Ziemeļlatvijā” rakstīja arī portāla www.ziemellatvija.lv redaktore Ance Andrējeva-Empele, kura diendienā brauc pa šo ceļu. Arī V. A. Krauklis atzīst, ka, izbraucot Raiņa ielas posmu, kurā joprojām notiek remontdarbi, ir vēl daudz darāmā un diemžēl arī darbu kvalitāte nav no tām labākajām. Pašvaldība būvniekiem ir norādījusi uz nepilnībām un devusi laiku to novēršanai, kā arī darbu pabeigšanai. 

“Aku vāki šūpojas. Pirms Raiņa un Zemgales ielu krustojuma nav uzstādītas braukšanas ātruma ierobežojuma zīmes. Šoferi nesas tādā ātrumā, lai tikai paspētu uz luksofora zaļo gaismu, bet akmentiņi no ceļa šķīst uz visām pusēm. Mani satrauc tas, kādi ir piebraucamie ceļi pie māju vārtiem. Arī ceļmalas ir neglītas. Turklāt lietus laikā pagalmos veidojas milzu peļķes, jo pēc remonta lietusūdens tek nost pa ceļa slīpumu,” stāsta Raiņa ielas 74. mājas iedzīvotāja Kitija Ozola.

Novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers skaidro, ka pašvaldība ir Raiņa ielas remontdarbu pasūtītājs un tai ir tiesības būvniekiem norādīt uz nepilnībām un nekvalitatīvu darbu. Tas arī ir izdarīts.

“Par laimi, mūsu sabiedrotais ir labie laika apstākļi, kuros būvnieki var strādāt. Visi darbi notiek būvprojekta ietvaros, un emocijas šobrīd jānoliek malā,” uzsver A. Zābers. Viņš “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka būvdarbos pieklibo estētiskais noformējums. Piemēram, apaugums izskatās kā zāģa zobi. Pašvaldība ir vienojusies ar būvniekiem, ka tas ir jāizlabo. A. Zābers atzīst, ka nekur nav reglamentēts, kādam  jābūt estētiskajam noformējumam, tāpēc tas ir subjektīvs skatījums, kā jāizskatās ceļa malām. Taču būvnieki ir ņēmuši vērā aizrādījumus un cenšas to novērst.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš informē, ka pašvaldība ceļu būves firmai “Valkas ceļi” nav pagarinājusi darba pabeigšanas termiņu. Šobrīd jau tiek aprēķināts līgumsods par laikus nepaveiktajiem darbiem. V. Zariņš norāda, ka pašvaldība ar uzņēmumu “Valkas ceļi” līgumu par Raiņa ielas posma rekonstrukciju noslēdza 9. jūlijā. Darbi bija jāpaveic līdz 21. augustam, bet būvnieki neiekļāvās termiņā, un līgums tika pagarināts līdz 4. septembrim. Ir oktobra sākums, bet objekts nav pabeigts.    

Diemžēl “Ziemeļlatvijai” neizdevās sazināties ar uzņēmuma “Valkas ceļi” atbildīgo būvdarbu vadītāju Renāru Avotiņu, jo viņš neatbildēja uz telefona zvaniem.

Komentāri 1

duksis4x4

Kas tie Zāberam par "estētiskiem reglamentiem?

pirms 6 mēnešiem, 2020.10.05 08:24

Novados