Valkas pašvaldība lūdz "Latvijas Valsts ceļiem" atjaunot ietves un ceļus pagastos

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts ceļi” rast iespēju atjaunot VAS “Latvijas Valsts ceļi” piederošu gājēju ietvi  Valkas novadā Kārķu ciemā - ceļa posmā  Kārķu skola – dzīvojamā māja “Ieviņas”, kā arī izbūvēt jaunu ietvi posmā Tirgus laukums – Ķires tilts.

Vēstulē pašvaldība papildus lūdz atjaunot Ērģemes ciemā esošās gājēju ietves:  “Bruņenieki” – “Austras”, pagrieziens uz Katlu māju – Ērģemes skola, izbūvēt jaunus posmus Ērģemes skola - Ērģemes kapi, Lūgšanas nams “Dzirnupes” – daudzdzīvokļu mājas “Liepas”, kā arī rast iespēju izbūvēt ceļa apgaismojumu Ērģemes ciema zonā.  Valkas novada dome apņemtos apsaimniekot  šīs ietves kā jau līdz šim to veikusi un arī veikt apgaismojuma sistēmas uzturēšanu un segt ar to saistītās izmaksas.

Atsaucoties uz iedzīvotāju iesniegumu, izteikts lūgums izvērtēt koku stāvokli Ērģemes ciema zonā uz ceļa Ērģeme-Pedele. Iesniegumā iedzīvotāji norādījuši uz sauso zaru lūšanas bīstamību.

“Saziņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” esam akcentējuši arī nepieciešamību sakārtot Zvārtavas pagasta Valka - Zaķi ceļa posmu, kas šobrīd ir briesmīgā stāvoklī. No vadības esam saņēmuši solījumu, ka viņi pievērsies šai problēmai un līdz jūlija beigām centīsies to savest kārtībā,” komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Novados