Valkas pašvaldība meklē izglītības iestāžu vadītājus

Valkas novada dome izsludinājusi konkursus pretendentiem uz novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas (BJSS) direktora amatu un uz reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu. Abiem vadītājiem darbs jāuzsāk ar jauno mācību gadu.

Līdz šim novada BJSS direktores amata pienākumus veica Mudīte Gerke.   

Novada domes Personāla nodaļas vadītājas vietniece Arita Ārgale informē, ka M. Gerke direktores pienākumus veic kopš 1999. gada 1. septembra. Iesniegumā pašvaldībai viņa norādījusi, ka ar jauno mācību gadu vēlas pārtraukt darba attiecības, jo aiziet pelnītā atpūtā. Līdz šim vēl neviens pretendents nav pieteicies uz šo amatu. Taču Personāla nodaļas speciālisti nesatraucas, jo pieteikuma dokumentus var iesniegt līdz 8. aprīlim. Pašvaldība plānojusi darba algu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, bet ne mazāk kā 1056 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

Līdz 8. aprīlim Personāla nodaļa gaida pieteikuma dokumentus no pretendentiem, kas kandidēs uz reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu. Arī uz šo amatu vēl neviens nav iesniedzis dokumentus. “Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka novada dome pieņēma lēmumu reorganizēt, apvienojot vienā iestādē, bērnudārzus “Pumpuriņš” un “Pasaciņa”. Līdz šim “Pumpuriņa” vadītāja ir Inta Kruška, bet “Pasaciņas” – Laila Ozoliņa. Novada dome sola jaunajam vadītājam maksāt darba algu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, bet ne mazāku par 1109 eiro pirms nodokļu nomaksas.  

Novados